Phải giải ngân 26.000 tỉ đồng vốn đầu tư công từ nay cho đến tháng 9/2021

12/08/2021 07:19:00 toquoc.vn
Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có thông báo số 285/TB-BGTVT, yêu cầu đến tháng 9/2021 phải giải ngân tối thiểu được 60% kế hoạch vốn đầu tư công (khoảng 26.000 tỷ đồng).

Theo Bộ này, trong tháng 8/2021, các Ban quản lý dự án, các chủ đầu tư phải giải ngân 3.076 tỷ đồng (theo kế hoạch).

Cùng với đó, giải ngân thêm 980 tỷ đồng bù phần chậm kế hoạch tháng 7. Còn hơn 24.400 tỷ đồng, các đơn vị phải hoàn thành giải ngân trong những tháng còn lại.

Đến tháng 9/2021 phải giải ngân tối thiểu được 60% kế hoạch (khoảng 26.000 tỷ đồng).

Theo thống kê, đến hết tháng 7/2021, Bộ Giao thông vận tải đã giải ngân được 44,1% kế hoạch được giao.

Trong đó phần vốn đã được giải ngân chủ yếu vẫn là chi trả công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tạm ứng hợp đồng, thanh toán nợ đọng, thu hồi vốn ứng trước; khối lượng thi công hoàn thành còn thấp.

Tuy nhiên, kết quả giải ngân trong tháng 7/2021 lại chậm so với kế hoạch khoảng 980 tỷ đồng.

Được biết, Bộ Giao thông vận tải được giao khoảng 43.401 tỷ đồng vốn đầu tư công trong năm 2021.

Số vốn này bao gồm: 42.996 tỷ đồng (gồm 38.159 tỷ đồng vốn trong nước và 4.837 tỷ đồng vốn nước ngoài) và khoảng 405 tỷ đồng dự phòng kế hoạch kéo dài.

toquoc.vn