Ống thép Việt Đức VGPIPE (VGS) đặt kế hoạch lợi nhuận sụt giảm trong năm 2022

14/04/2022 07:54:00 toquoc.vn
VGS lên kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 7.000 tỷ đồng, tăng 5% và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 125 tỷ đồng, giảm 20% so với thực hiện năm 2021.

Công ty cổ phần ống thép Việt Đức VGPIPE (mã CK VGS) đã công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến diễn ra vào ngày 16/04 tới đây. 

Theo đó, công ty lên kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 7.000 tỷ đồng, tăng 5% và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 125 tỷ đồng, giảm 20% so với thực hiện năm 2021.

Đối với hoạt động đầu tư, chiến lược năm 2022, VGS tiếp tục kết hợp với các cơ quan ban ngành trong tỉnh Vĩnh Phúc để triển khai công tác GPMB giai đoạn II của dự án Việt Đức Legend City, tập trung hoàn thiện các hồ sơ pháp lý liên quan đến việc xây dựng của Dự án.

Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm một số Dự án quy mô nhỏ kinh doanh về lĩnh vực Khách sạn hoặc căn hộ cho thuê với mục tiêu đa dạng ngành nghề.

Đối với hoạt động sản xuất – cung ứng, Việt Đức VGPIPE cam kết tối ưu hóa năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, khai thác vận hành hiệu quả các Dự án Nhà máy đã hoàn thành.

Cùng với đó, công ty sẽ củng cố lợi thế cạnh tranh trong hoạt động cung ứng thông qua việc tận dụng, tối ưu hóa lợi thế về vị trí địa lý và điều kiện phân bổ của hệ thống đơn vị sản xuất và đơn vị kinh doanh của công ty trên toàn quốc.

Ngoài ra, VGS cũng trình Đại hội thông qua về phê duyệt các vấn đề liên quan Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City. Cụ thể, VGS sẽ tiếp tục thực hiện công việc giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng thực hiện dự án với suất đầu tư Giai đoạn 2 I 25ha, tổng suất đầu tư dự kiến 3.000 tỷ đồng.

Theo đó, Hội đồng quản trị sẽ trình kế hoạch tiếp tục thực hiện Giải phóng mặt bằng Giai đoạn 2 II với diện tích 38,2ha và triển khai san lấp mặt bằng sau khi Giải phóng mặt bằng xong và được giao đất từ cơ quan quản lý Nhà nước.

Đáng chú ý, VGS trình Đại hội cổ đông bầu lại Hội đồng quản trị Công ty cho nhiệm kỳ 2022-2026 với 06 thành viên: Ông Lê Minh Hải (Chủ tịch Hội đồng quản trị), Ông Nguyễn Hữu Thể, Bà Nguyễn Thị Nhi, Ông Lê Quốc Khánh, Ông Nguyễn Trọng Đắc, Ông Bùi Văn Hiệu.

Như vậy, từ 08 thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ tới công ty sẽ hoạt động với 06 thành viên, giảm đi 02 thành viên là Ông Nguyễn Vinh Tuyên và Ông Ngô Vi Anh Tú do lý do cá nhân cũng như xét về năng lực.

Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, doanh thu hợp nhất đạt 6.694 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 156 tỷ đồng lần lượt tăng 1,4% và 84% so với kế hoạch 2021.
Trong năm công ty đã nỗ lực trong công tác tiết giảm chi phí, đẩy mạnh bán hàng để ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động Sản xuất kinh doanh, kéo giảm dư nợ vay hiệu quả.

Tại đại hội, Hội đồng quản trị cũng trình kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%.

 
 
toquoc.vn