Ông Nguyễn Thành Long được bổ nhiệm làm Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

25/03/2021 22:52:00 congluan.vn
Sáng ngày 25/3, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải đã trao các quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn nhân sự lãnh đạo của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
 
Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải trao Quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải trao Quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Theo đó, Bộ Tài chính đã trao các quyết định điều động bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Cùng với đó, ông Phạm Văn Hoàng - Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Duy Thịnh - Phó chánh Văn phòng Bộ Tài chính giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị HNX. 

Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải cho biết, thực hiện Quyết định 37 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, hiện nay Bộ Tài chính đang chỉ đạo uỷ ban chứng khoán khẩn trương triển khai quyết liệt các công việc để sớm đưa Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất.

Thị trường chứng khoán kỳ vọng việc Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam được kiện toàn bộ máy nhân sự mới sẽ có thêm sự chỉ đạo sát sao hơn để trước mắt là thực hiện các giải pháp xử lý triệt để tình trạng nghẽn lệnh giao dịch của HOSE giai đoạn vừa qua.  

Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam được thành lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con trên cơ sở sắp xếp lại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). VNX có trụ sở chính đặt tại Hà Nội, nắm giữ 100% vốn điều lệ HNX và HOSE.

Theo quyết định, HNX sẽ có nhiệm vụ tổ chức, vận hành thị trường chứng khoán phái sinh, thị trường giao dịch trái phiếu và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác. Còn HOSE sẽ tổ chức, vận hành hành thị trường giao dịch cổ phiếu và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức quản lý của VNX bao gồm: Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng, ban nghiệp vụ chuyên môn. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc VNX do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Hội đồng thành viên.

Cơ cấu tổ chức quản lý của HNX, HOSE bao gồm: Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng, ban nghiệp vụ chuyên môn.

Khánh Linh

congluan.vn