OGC và OCH trình nhiều đề xuất bán tài sản trong tháng 12

31/12/2020 16:25:00 cafef.vn
Hội đồng quản trị OGC tuyên bố các giao dịch nhằm bảo vệ quyền lợi của cổ đông và lợi ích doanh nghiệp. Tuy nhiên các động thái này không nhận được sự đồng tình của nhóm cổ đông lớn của công ty.

Ngày 21/12/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và dịch vụ OCH đã thông qua đề xuất của Tổng giám đốc về việc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số L45-1, khu công nghiệp Quang Minh (Hà Nội) với giá trị chuyển nhượng đã bao gồm thuế GTGT không thấp hơn 41,7 tỷ đồng.

Ngay sau đó, vào 24/12/2020, Ban Tổng Giám đốc OGC bao gồm Kế toán Trưởng, 2 phó tổng giám đốc và Tổng giám đốc Lò Hồng Hiệp trình Hội đồng quản trị các tờ trình có nội dung bán tài sản đáng chú ý. Trong đó nội dung thứ nhất là tiếp tục triển khai việc chuyển nhượng 20.000.000 cổ phiếu OCH hoặc một số lượng cổ phiếu OCH thấp hơn và giao cho Ban Tổng Giám đốc tự quyết định, ngay cả khi đã nhận được ý kiến phản đối bằng văn bản của hơn 51% cổ đông OGC. 

Một nội dung đáng chú ý khác là chuyển nhượng 70,98% vốn góp tại Dự án Gia Định Plaza với giá 15 tỷ đồng. Tại dự án Gia Định Plaza - tổng diện tích đất 12.151 m2 tại số 7 đường Trường Chinh, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh - phía OGC đã chuyển cho đối tác Liên Việt và góp trực tiếp vào dự án 149,75 tỷ đồng. Tuy vậy đã có một số vướng mắc liên quan đến tỷ lệ sở hữu.

Trong một buổi chia sẻ vào đầu tháng 12, ban lãnh đạo OGC cho biết việc ra ra nghị quyết bán cổ phần OCH là để giải quyết công nợ và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh. Hiện tài sản ngắn hạn so với nợ ngắn hạn OGC mất cân đối 550 tỷ đồng, trường hợp khoản nợ đến hạn không trả được chủ nợ có thể kiện doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị OGC tuyên bố các giao dịch nhằm bảo vệ quyền lợi của cổ đông và lợi ích doanh nghiệp. Tuy nhiên các động thái này không nhận được sự đồng tình của nhóm cổ đông lớn của công ty.

Cụ thể, IDS Equity Holdings - hiện không nắm giữ trực tiếp cổ phần của OGC – nhưng tuyên bố đã có ủy quyền của các cổ đông đang sở hữu 51% cổ phần qua đó uỷ quyền hoàn toàn cho IDS tất cả các quyền và nghĩa vụ với tư cách cổ đông. Đơn vị này cho biết đang tiến hành các thủ tục để triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường.

Vào ngày 04/12/2020, nhóm cổ đông lớn này đã gửi công văn triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường tại OGC, nhưng theo Luật doanh nghiệp hiện hành, nếu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hoạt động và điều hành công ty không thực hiện quản trị theo định hướng của cổ đông lớn thì sẽ phải mất tới hơn 3 tháng để có thể tổ chức được Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Ông Nguyễn Dũng Minh, đại diện IDS Equity Holdings cho biết các thành viên Hội đồng quản trị chủ chốt tại OGC luôn tránh né làm việc trực tiếp với IDS. Đã có một cuộc tiếp xúc giữa IDS với OGC nhưng OGC chỉ cử các cán bộ cấp thấp và không có quyền quyết định để gặp mặt. Tuy nhiên, IDS vẫn rất tin tưởng vào các khoản đầu tư tại Việt Nam và đánh giá cách ứng xử với cổ đông của Hội đồng quản trị đương nhiệm OGC chỉ là một trường hợp hết sức cá biệt so với thông lệ các công ty niêm yết hiện tại trên thị trường. IDS sẽ có các phương án phù hợp để OGC và OCH ko bị mất các tài sản cốt lõi cho đến khi IDS tiếp quản việc điều hành.

"Theo điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014, Công ty niêm yết phải có trách nhiệm tổ chức Đại hội đồng cổ đông chỉ sau 30 ngày khi nhận được yêu cầu của cổ đông lớn, tuy nhiên nếu Hội đồng quản trị không triệu tập thì sẽ phải cần thêm 30 ngày nữa để Ban kiểm soát triệu tập, và nếu Ban kiểm soát không triệu tập thì cũng phải mất thêm 30 ngày nữa cổ đông mới có thể tự triệu tập được. Với thời gian được quy định như trên thì đến lúc cổ đông có thể triệu tập được Đại hội đồng cổ đông bất thường, có thể nội dung họp sẽ là làm cách nào để khởi kiện và thu hồi được tài sản, chứ không còn là công việc điều hành công ty nữa." - phía IDS chia sẻ.

cafef.vn