Nợ công vẫn trong giới hạn an toàn

06/01/2022 11:18:00 congluan.vn
Đến cuối năm 2021, các chỉ tiêu an toàn nợ công tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, nằm trong giới hạn trần nợ được Quốc hội phê chuẩn, góp phần bồi đắp dư địa chính sách tài khóa.

Thông tin trên được bà Nguyễn Xuân Thảo, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) cho biết tại Hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của đơn vị này

Theo bà Nguyễn Xuân Thảo, nợ công của Việt Nam khoảng 43,7% GDP; nợ Chính phủ khoảng 39,5% GDP; nợ nước ngoài quốc gia khoảng 39,0% GDP; nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với thu ngân sách Nhà nước dưới 23%; chỉ tiêu nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia so với kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ (không bao gồm trả nợ gốc ngắn hạn) khoảng 6,3%.

Bà Nguyễn Xuân Thảo cho biết, năm 2021, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại đã kiên trì, chủ động trong huy động vốn. Đơn vị đã tham mưu ký kết 12 hiệp định vay với tổng trị giá 958,27 triệu USD, hoàn thành đàm phán hoặc trao đổi kỹ thuật về 11 hiệp định vay khác với trị giá 924 triệu USD. Cục cũng tham mưu trình Bộ Tài chính sửa đổi, gia hạn 22 thỏa thuận khung và vay cụ thể, kết quả huy động vốn thể hiện nỗ lực lớn của Cục trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Đồng thời, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại đã quyết liệt đẩy mạnh giải ngân vốn vay. Tính đến thời điểm báo cáo, lũy kế giải ngân vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài thuộc dự toán chi đầu tư công của ngân sách trung ương ước đạt 13.795,28 tỷ đồng, bằng 26,76% kế hoạch; trong đó, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương đạt 8.236,86 tỷ đồng, bằng 23,59%; giải ngân của các bộ, ngành Trung ương là 5.558,42 tỷ đồng, bằng 33,41%.

Cũng theo bà Nguyễn Xuân Thảo, công tác trả nợ nước ngoài được thực hiện kịp thời, đầy đủ và trong phạm vi dự toán được duyệt. Lũy kế trả nợ nước ngoài đến ngày 31/12/2021 là 64.760,81 tỷ đồng, đảm bảo 100% nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và gián tiếp của Chính phủ.

congluan.vn