Nhựa Tiền Phong (NTP): Lợi nhuận trước thuế 6 tháng tăng 34% lên 318 tỷ đồng, hoàn thành 74% kế hoạch lợi nhuận cả năm

21/07/2021 18:38:00 toquoc.vn
Riêng quý 2/2021 NTP ghi nhận Lợi nhuận trước thuế 164,4 tỷ đồng, tăng trưởng 7,5% so với cùng kỳ 2020.

Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Mã chứng khoán NTP) đã công bố Báo cáo tài chính quý 2/2021 với doanh thu thuần 1.278,5 tỷ đồng, giảm 8,5% so với cùng kỳ. Giá vốn tương ứng tăng cao 21,8% khiến lợi nhuận gộp Công ty giảm, từ 369,7 tỷ xuống còn 293,3 tỷ đồng.

Về hoạt động tài chính, doanh thu tăng mạnh gấp 2,8 lần cùng kỳ lên mức 18,6 tỷ đồng, trong khi chi phí lại giảm 7%.

Chi phí bán hàng tăng nhẹ trong khi chi phí Quản lý doanh nghiệp lại giảm sâu chỉ bằng 1/3 cùng kỳ năm trước xuống còn hơn 37 tỷ đồng.

Khấu trừ chi phí, Lợi nhuận sau thuế trong kỳ thu về gần 140 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 9% so với hồi quý 2/2020.

Luỹ kế 6 tháng, Nhựa Tiền Phong đạt doanh thu thuần 2.339,6 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ. Chi phí giá vốn tăng cao hơn ở mức 16,3% nên lợi nhuận gộp giảm 4,5% xuống còn 642,6 tỷ đồng.

Nhờ khoản lãi tiền gửi, tiền cho vay tăng cao nên doanh thu tài chính trong kỳ tăng trưởng tới 67% trong khi chi phí tài chính giảm hơn một nửa xuống còn 28,8 tỷ đồng.

Chi phí Quản lý doanh nghiệp cũng giảm sâu nên Nhựa Tiền Phong báo lãi sau thuế 270 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 32% so với nửa đầu năm ngoái.

Năm 2021, Nhựa Tiền Phong đặt mục tiêu doanh thu 4.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 432 tỷ đồng, lần lượt tăng 9,3% và giảm 14,5% so với thực hiện trong năm 2020.

Như vậy, với kế hoạch này kết thúc nửa đầu năm Nhựa Tiền Phong đã hoàn thành được 74% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Nhựa Tiền Phong (NTP): LNTT 6 tháng tăng 34% lên 318 tỷ đồng, hoàn thành 74% kế hoạch lợi nhuận cả năm - Ảnh 1.
 
toquoc.vn