Nhìn lại biến động nhân sự cấp cao tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HoSE

23/05/2022 06:00:00 daidoanket.vn
Trong tuần vừa qua, dư luận xôn xao trước những biến động về nhân sự cấp cao tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HoSE.

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) đã có thông báo về việc giao phụ trách Ban Điều hành Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Cụ thể, căn cứ Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 20/5/2022 của HĐTV Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, phía HoSE cho biết, bà Trần Anh Đào, Phó Tổng Giám đốc HoSE được giao phụ trách ban điều hành HoSE từ 20/5, thay ông Lê Hải Trà mới bị kỷ luật.

Ông Lê Hải Trà
Ông Lê Hải Trà bị kỷ luật do có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác.

Quyết định này được công bố một ngày sau sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Hải Trà, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc HoSE.

Ngày 20/05, HĐTV Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã ban hành Quyết định số 21/QĐ-HĐTV về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Lê Hải Trà do có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 13, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có những kết luận về việc vi phạm của Đảng ủy cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhiệm kỳ 2015 - 2020, cụ thể:

Đảng ủy cơ quan UBCKNN đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để một số tổ chức, cá nhân thuộc UBCKNN có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu xây dựng thể chế, chính sách và thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán, để một số tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật, thao túng thị trường, thu lợi bất chính.

Trước những sai phạm trên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định cảnh cáo Đảng ủy Cơ quan UBCKNN các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025; cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Cảnh cáo các ông: Vũ Bằng, nguyên Bí thư Đảng ủy Cơ quan, nguyên Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Nguyễn Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam; Nguyễn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Ông Trần Văn Dũng
Ông Trần Văn Dũng bị cách chức Chủ tịch UBCKNN.

Thực hiện Kết luận của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính tại cuộc họp ngày 19/5 về việc xử lý kỷ luật cán bộ, Bộ này đã ban hành các quyết định sau:

Quyết định số 817/QĐ-BTC về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch UBCKNN đối với ông Trần Văn Dũng do đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác.

Quyết định số 819/QĐ-BTC về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Vũ Bằng, nguyên Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBCKNN giai đoạn 2015 - 2020, nguyên Chủ tịch UBCNKK, do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác.

Quyết định số 820/QĐ-BTC về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch HĐTV Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác.

Quyết định số 821/QĐ-BTC về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng giao Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành UBCKNN sau khi Bộ trưởng ký quyết định cách chức Chủ tịch đối với ông Trần Văn Dũng.

Bộ cho biết đã có phương án đảm bảo công tác nhân sự và có phương án đảm bảo cho thị trường chứng khoán vận hành liên tục, ổn định và an toàn.

daidoanket.vn