Nhiệt điện Phả Lại (PPC): Năm 2020 lãi 1.206 tỷ đồng vượt 58% kế hoạch

21/01/2021 06:45:00 cafef.vn
Riêng quý 4/2020 mặc dù doanh thu giảm mạnh gần 18% tuy nhiên nhờ tiết kiệm chi phí nên LNST của Nhiệt điện Phả Lại đạt 502 tỷ đồng tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã CK: PPC) đã công bố BCTC quý 4/2020 và lũy kế cả năm 2020.

Theo đó riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 1.872 tỷ đồng giảm 17,7% so với cùng kỳ, nhờ giá vốn hàng bán cũng giảm mạnh nên lợi nhuận gộp đạt mức gần 552 tỷ đồng tăng 9% so với cùng kỳ 2019. Trong kỳ PPC có 84 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính giảm 28 tỷ đồng so với cùng kỳ do giảm lãi tiền gửi, tiền cho vay, tuy nhiên chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đều thấp hơn cùng kỳ nên kết quả lợi nhuận sau thuế đạt 502 tỷ đồng tăng 3,7% so với quý 4/2019.

Lũy kế cả năm 2020, PPC đạt 7.929 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 3% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 1.007 tỷ đồng giảm 20% so với năm 2019. Năm 2020 Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 8.277,12 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 765,47 tỷ đồng theo đó kết thúc năm 2020 mặc dù chưa hoàn thành mục tiêu về doanh thu nhưng PPC vượt được tới 58% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Nhiệt điện Phả Lại (PPC): Năm 2020 lãi 1.206 tỷ đồng vượt 58% kế hoạch - Ảnh 1.
 
cafef.vn