Nhiệt điện Cẩm Phả (NCP): Quý 4 báo lỗ lên tới 464 tỷ đồng

22/01/2021 14:46:15 cafef.vn
Nhiệt điện Cẩm Phả (NCP) phải thực hiện phân bổ chênh lệch tỷ giá được BTC cho treo lại từ năm 2016 với số tiền 465,5 tỷ đồng.

CTCP Nhiệt điện Cẩm Phả (mã chứng khoán NCP) công bố báo cáo tài chính quý 4/2020 và lũy kế cả năm 2020.

Cụ thể, doanh thu quý 4/2020 đạt 1.132 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ, trong khi chi phí giá vốn là gần 1043 tỷ đồng – chiếm 92% trong doanh thu thuần và tăng 19,2% so với cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận gộp cả quý còn gần 90 tỷ đồng – giảm 45% so với quý 4/2019.

Trong kỳ Nhiệt điện Cẩm Phả vẫn còn gánh nặng khoản vay nợ thuê tài chính với dư nợ vay tài chính ngắn hạn 1.536 tỷ đồng (giảm 306 tỷ đồng so với đầu năm) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 1.646 tỷ đồng (giảm 289 tỷ đồng so với đầu năm) nên chi trả lãi vay trong quý là 58,7 tỷ đồng, tuy nhiên khoản chi phí tài chính khác ở mức rất cao khiến NCP phải chi trả chi phí tài chính lên tới 532,6 tỷ đồng cao gấp 6,7 lần cùng kỳ 2019. Trừ thêm các loại chi phí khác, quý 4 Nhiệt điện Cẩm Phả lỗ 464 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi sau thuế hơn 82 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty nguyên nhân lỗ lớn là do trong kỳ công ty thực hiện phân bổ chênh lệch tỷ giá được Bộ Tài chính cho treo lại từ năm 2016 với số tiền 465,5 tỷ đồng.

Nhiệt điện Cẩm Phả (NCP): Quý 4 báo lỗ lên tới 464 tỷ đồng - Ảnh 1.
 

Lũy kế cả năm 2020, doanh thu thuần đạt 4.230 tỷ đồng tăng 5,7% so với cùng kỳ, LNST âm tới 580,6 tỷ đồng trong khi năm 2019 vẫn có lãi 2,5 tỷ đồng.

Nhiệt điện Cẩm Phả (NCP): Quý 4 báo lỗ lên tới 464 tỷ đồng - Ảnh 2.
 
Nhiệt điện Cẩm Phả (NCP): Quý 4 báo lỗ lên tới 464 tỷ đồng - Ảnh 3.
 
cafef.vn