Người thất nghiệp được hỗ trợ đến 4,5 triệu đồng để học nghề

05/04/2021 08:24:00 congluan.vn
(CLO) Người thất nghiệp tham gia đào tạo nghề, mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 4.500.000 đồng/người/khóa đào tạo.
Người thất nghiệp được hỗ trợ kinh phí học nghề từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh minh họa

Người thất nghiệp được hỗ trợ kinh phí học nghề từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, có hiệu lực từ ngày 15/5/2021.

Theo đó, về mức hỗ trợ đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 3 tháng, mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 4.500.000 đồng/người/khóa đào tạo.

Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 3 tháng, mức hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa là 1.500.000 đồng/người/tháng.

Quy định cũ tại Quyết định 77/2014/QĐ-TTg là tối đa 1 triệu đồng/người/tháng.

Trường hợp người lao động tham gia khóa đào tạo nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở đào tạo nghề nghiệp thì số ngày lẻ được tính theo nguyên tắc: Từ 14 ngày trở xuống tính là nửa tháng và từ 15 ngày trở lên được tính là 1 tháng.

Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg quy định, hằng tháng, cơ sở đào tạo nghề nghiệp thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ học nghề.

Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ học nghề do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Ngoài ra, đối với người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề trước ngày 15/5/2021 nhưng chưa có quyết định hỗ trợ học nghề thì được áp dụng mức hỗ trợ học nghề theo các quy định tại Quyết định này.

Thế Vũ

congluan.vn