Nghệ An: Thưởng Tết 2021 cao nhất 150 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng

18/01/2021 14:53:00 cafef.vn
Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên mức thưởng Tết Nguyên đán 2021 bình quân của các doanh nghiệp (DN) ở Nghệ An chỉ đạt 4,48 triệu đồng, giảm 18,5% so với năm 2020.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An vừa có báo cáo kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán 2021. Kết quả này được tổng hợp từ cuộc khảo sát đối với 14 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 25 doanh nghiệp có cổ phần vốn góp của Nhà nước; 1.302 doanh nghiệp dân doanh và 33 doanh nghiệp FDI.

Theo kết quả khảo sát, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên mức thưởng Tết bình quân của các doanh nghiệp chỉ đạt 4,48 triệu đồng, giảm 18,5% so với năm ngoái. Trong đó, khối các công ty do Nhà nước làm chủ sở hữu vốn, mức thưởng cao nhất là 12 triệu đồng/người, thấp nhất là 100 nghìn đồng/người, bình quân 4,5 triệu đồng/người (giảm 18,2% so với thưởng Tết Nguyên đán năm 2020).

Khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng cao nhất 80 triệu đồng/người (cụ thể là Công ty CP khoáng sản Á Châu), thấp nhất là 300 nghìn đồng/người, bình quân 4,7 triệu đồng/người (giảm 7,8% so với thưởng Tết Nguyên đán năm 2020).

Khối các doanh nghiệp dân doanh mức thưởng cao nhất là 150 triệu đồng/người (mức thưởng này dành cho một vị trí quản lý tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Masan MB, khu công nghiệp Nam Cấm, Nghệ An); thấp nhất 200 nghìn đồng/người, bình quân 4,3 triệu đồng/người (giảm 25,4% so với thưởng Tết Nguyên đán năm 2020).

Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mức thưởng cao nhất là 106 triệu đồng/người (Công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh nguyên liệu giấy Nghệ An PP); thấp nhất 100 nghìn đồng/người, bình quân 4,4 triệu đồng/người (giảm 25,4% so với thưởng Tết nguyên đán năm 2020).

cafef.vn