Ngành Hải quan thu 4 tháng đầu năm đạt 40,62% dự toán năm 2021

08/05/2021 07:38:00 congluan.vn
(CLO) 4 tháng đầu năm 2021, ngành Hải quan làm thủ tục thông quan hàng hóa XNK đạt tổng trị giá kim ngạch ước tính khoảng 204,91 tỷ USD, tăng mạnh 28,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 103,4 tỷ USD, tăng 27,7% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 101,51 tỷ USD, tăng 29,4%.

Tính chung trong 4 tháng, cả nước dự kiến vẫn xuất siêu 1,89 tỷ USD, thấp hơn con số xuất siêu 2,54 tỷ USD của cùng kỳ năm trước.

Theo đánh giá của Cục Thuế xuất nhập khẩu, nhờ chủ động tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thông quan hàng hóa của cơ quan Hải quan và hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước phục hồi tạo đà cho kim ngạch xuất nhập khẩu của các nhóm hàng nguyên liệu sản xuất xuất khẩu tăng trưởng mạnh, trong đó có nhiều mặt hàng xuất nhập khẩu có thuế xuất cao như ô tô, máy móc thiết bị, sắt thép… đã giúp cho số thu thuế xuất nhập khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, kim ngạch nhập khẩu của một số mặt hàng chính tăng so với cùng kỳ năm trước như máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng ước đạt 14,58 tỷ USD, tăng 29,5%; ô tô nguyên chiếc các loại ước đạt 1,1 tỷ USD, tăng 57,2%; sắt thép các loại ước đạt 3,7 tỷ USD, tăng 36,5%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước đạt 21,6 tỷ USD, tăng 22,6%; điện thoại các loại và linh kiện ước đạt 6 tỷ USD, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, một số mặt hàng có số thu lớn như ô tô nguyên chiếc tăng thu khoảng 2.500 tỷ đồng; điện thoại các loại tăng thu gần 1.000 tỷ đồng; máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng tăng thu khoảng 2.500 tỷ đồng; sắt thép và kim loại thường tăng thu khoảng 2.400 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước...

Ngoài ra, trong quý 1, giá dầu thô tăng lên gần 60 USD/1 thùng, giá cả một số nguyên liệu và chi phí vận tải tăng cũng là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến tăng thu Ngân hàng Nhà nước.

Thống kê cho thấy, tính thời điểm hiện tại, toàn ngành Hải quan thu đạt 127.946 tỷ đồng, đạt 40,62% dự toán, đạt 38,65% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 22,63% so với cùng kỳ năm 2020. Để có kết quả này, không chỉ từ tín hiệu tích cực do một số mặt hàng có kim ngạch lớn mang lại mà còn là sự tích cực của các đơn vị nòng cốt.

Trong đó, số thu tăng mạnh ở một số cục hải quan có kim ngạch nhập khẩu ô tô, sắt thép các loại tăng nhiều như Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng; kim ngạch nhập khẩu điện thoại tăng như Hà Nội, Bắc Ninh, Lạng Sơn. Ngoài ra, một số cục hải quan tăng thu từ nguồn máy móc thiết bị phục vụ dự án đầu tư như Cục Hải quan Quảng Trị, Gia Lai, Cà Mau, Quảng Bình,...

Dương Lâm

congluan.vn