Ngân hàng Eximbank triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 lần hai

12/05/2022 14:21:00 daidoanket.vn
Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 lần hai của Eximbank (HoSE: EIB) sẽ được tổ chức vào ngày 27/5 tại Thành phố Hồ Chí Minh sau khi tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần 1 bất thành.

 

Ngân hàng Eximbank triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2022 lần hai

Eximbank vừa phát đi thông báo và công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 189/2022/EIB/NQT-HĐQT ngày 28/4/2022 về việc thông qua việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ hai của Eximbank.

Theo nghị quyết thì Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 lần hai của Eximbank sẽ được tổ chức vào 8h30 ngày 27/5 tới, tại Trung tâm hội nghị White Palace, 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 28/4, Eximbank tổ chức Đại hội thường niên 2022 lần thứ nhất không thành công do số cổ đông dự họp ít hơn 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Số cổ đông tham dự là 90 người, tương đương với 688,4 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 56%.

Ngân hàng Eximbank triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2022 lần hai - Ảnh 1

Theo đó, bà Phạm Thị Mai Phương - thành viên ban kiểm soát kiêm trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đã tuyên bố Eximbank không thể tiến hành đại hội cổ đông thường niên 2022 và sẽ phải tổ chức đại hội cổ đông lần 2 theo quy định.

Trong năm 2020, Eximbank đã bốn lần lên lịch họp cổ đông nhưng đều không thành. Tương tự năm 2021, Eximbank cũng phải tổ chức đại hội tới lần 2 (Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 lần 2 tổ chức ngày 15/2/2022) mới có thể kiện toàn được bộ máy Hội đồng quản trị và BKS.

Hội đồng quản trị bổ nhiệm bà Lương Thị Cẩm Tú, Thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) thay cho ông Yasuhiro Saitoh.

Bà Lương Thị Cẩm Tú đã được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 lần 2, với tỷ lệ phiếu bầu 62,2%. 

Tại đại hội sắp tới, Hội đồng quản trị dự kiến trình cổ đông thông qua mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 107,5% so với năm trước. Tổng tài sản đạt 179.000 tỷ đồng, tăng gần 8%.

Dư nợ tín dụng (dư nợ cho vay + trái phiếu doanh nghiệp) năm 2022, lên kế hoạch đạt 127.149 tỷ đồng, tăng 10%.

Đây là chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thông báo, Eximbank sẽ xin phép điều chỉnh hạn mức trong điều kiện thuận lợi. Tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 1,7%. Huy động vốn tổ chức kinh tế và dân cư mục tiêu đạt 147.600 tỷ đồng, tăng 7,4%.

Tại đại hội, Eximbank cũng sẽ trình cổ đông về chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở mới tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Eximbank cũng sẽ báo cáo về kết quả chuyển nhượng cổ phiếu Sacombank (HoSE: STB). Năm 2018, Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng đã có văn bản yêu cầu Hội đồng quản trị Eximbank báo cáo kết quả chuyển nhượng cổ phiếu STB dưới mức giá tối thiếu 13.000/cổ phần dẫn tới làm giảm thu nhập của ngân hàng để Đại hội đồng cổ đông có ý kiến.

Mức giá 13.000 đồng/cp đã được nêu tại phương án chuyển nhượng của Eximbank trong văn bản ngày 16/8/2017 và được sự chấp thuận của Cục thanh tra, giám sát Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 1503/Cục II.4.

 
 
 
 
 
 
 
 
daidoanket.vn