Ngân hàng dự kiến nới lỏng tiêu chuẩn tín dụng

11/01/2021 16:17:00 cafef.vn
Trong 6 tháng cuối năm 2020, các tổ chức tín dụng cho biết đã "nới lỏng" tiêu chuẩn tín dụng đối với nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo kết quả điều tra thống kê mới đây của Ngân hàng Nhà nước, trong 6 tháng cuối năm 2020, các tổ chức tín dụng cho biết đã "nới lỏng" tiêu chuẩn tín dụng đối với nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa; nhiều lĩnh vực ưu tiên và giảm "thắt chặt" tiêu chuẩn tín dụng đối với các nhóm khách hàng khác.

Dự kiến trong 6 tháng đầu năm 2021 và cả năm 2021, các tổ chức tín dụng dự kiến "nới lỏng nhẹ" tiêu chuẩn tín dụng đối với các nhóm khách hàng. Cơ sở để thực hiện việc "nới lỏng" tiêu chuẩn tín dụng trong 6 tháng đầu năm 2021 là triển vọng kinh tế vĩ mô khả quan, phù hợp chính sách và định hướng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Trước đó, số liệu do Ngân hàng Nhà nước công bố cũng cho thấy tín dụng bật tăng mạnh mẽ trong nửa cuối năm 2020. Cụ thể, đến cuối quý 1/2020 tăng trưởng tín dụng chỉ có 1,31%, thì cuối quý 2/2020 đã tăng dần lên 3,65%, cuối quý 3 tăng 6,08% và vọt lên 12,13% cuối quý 4.

Trong năm 2020, lĩnh vực "bán buôn, bán lẻ" và "xuất nhập khẩu" được nhiều tổ chức tín dụng lựa chọn là động lực tăng trưởng tín dụng hơn các lĩnh vực khác (từ 54-51% tổ chức tín dụng lựa chọn). Khác với đánh giá của năm 2019, có 56% tổ chức tín dụng lựa chọn lĩnh vực "Xây dựng" là động lực tăng trưởng tín dụng.

Dự kiến 6 tháng đầu năm và cả năm 2021, các tổ chức tín dụng tiếp tục tập trung cho vay các lĩnh vực có tiềm năng phục hồi tăng trưởng mạnh như: Bán buôn bán lẻ (55,8-57,7%); Xuất nhập khẩu (54,8-56,7%); "Phục vụ nhu cầu đời sống (44,2-45,2%); Xây dựng (38,5-44,2%) …

cafef.vn