NCB lỗ gần 25 tỷ đồng quý IV/2020

25/01/2021 17:32:45 cafef.vn
Quý IV/2020, NCB lãi trước trích lập hơn 485 tỷ đồng, chi phí dự phòng giảm xuống 10 tỷ đồng nhưng phải chi hơn 500 tỷ xử lý theo đề án tái cấu trúc nên vẫn lỗ gần 25 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất quý IV, NCB ( HNX: NVB ) ghi nhận thu nhập lãi thuần 602 tỷ đồng, tăng 33%. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối và vàng tăng gần 3 lần lên 8,8 tỷ đồng. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng 129% lên 72 tỷ đồng. Lãi thuần từ dịch vụ giảm 36% xuống 16 tỷ đồng. 

Nhờ chi phí hoạt động giảm 14% xuống 222 tỷ đồng, ngân hàng lãi trước trích lập gần 485,5 tỷ đồng, tăng 93% so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí dự phòng rủi ro giảm 74% xuống 10 tỷ đồng nhưng phải chi hơn 500 tỷ đồng xử lý theo đề án tái cấu trúc. Kết thúc quý IV, ngân hàng lỗ trước thuế hơn 24,8 tỷ đồng.  Lũy kế cả năm, lãi trước thuế hơn 3,7 tỷ đồng, giảm 93% so với 2019. 

Đến cuối 2020, tổng tài sản tăng 11% so với đầu năm, ở mức 89.601 tỷ đồng. Tiền gửi tại NHNN tăng 2 lần lên 1.550 tỷ đồng, tiền gửi tại các TCTD khác giảm 17%, còn 12.014 tỷ đồng.

Cho vay khách hàng tăng 6% lên 40.313 tỷ đồng. Nợ xấu giảm 17% so với đầu năm, còn gần 609 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn giảm 57%, xuống 56 tỷ đồng và nợ nghi ngờ giảm 34% còn 87 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,93% xuống 1,5%. 

Tiền gửi khách hàng tăng 22% so với đầu năm, lên gần 72.085 tỷ đồng. Ngân hàng có 33,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

cafef.vn