NamABank báo lãi trước thuế 9 tháng đầu năm hơn 1.400 tỷ đồng, gấp 3,6 lần cùng kỳ

28/10/2021 16:54 toquoc.vn

Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (NamABank – NAB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2021.

Theo đó, 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 1.423 tỷ đồng, gấp 3,6 lần cùng kỳ năm 2020 với nhiều mảng kinh doanh tăng trưởng mạnh.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần 9 tháng đầu năm 2021 của NamABank đạt 2.988 tỷ đồng, tăng tới 71,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đồng thời, lãi từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh 81% đạt 135 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư đạt 107 tỷ, tăng 144%.

Chỉ riêng hoạt động kinh doanh ngoại hối kém khả quan, chỉ lãi 31 tỷ, giảm 39% so với cùng kỳ. Lãi từ hoạt động khác giảm 69% xuống còn 4 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động của NamABank trong 9 tháng là 1.551 tỷ đồng, tăng 31,5% so với cùng kỳ. Trong đó, ngân hàng chủ yếu tăng chi lương và phụ cấp cho nhân viên.

Chi phí dự phòng rủi ro giảm 19% xuống còn 292 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận của ngân hàng ghi nhận tăng trưởng mạnh. Lãi trước thuế đạt 1.422 tỷ, lãi sau thuế là 1.136 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí dự phòng rủi ro của ngân hàng giảm dù nợ xấu tăng mạnh. Cụ thể, tại ngày 30/9/2021, nợ xấu của NamABank là 1.849 tỷ đồng, tăng 36% trong quý 3 và đã tăng tới 149% so với đầu năm.

Trong đó, nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng mạnh 2,5 lần trong 9 tháng đầu năm lên 1.155 tỷ đồng. Nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) tăng 3,7 lần lên 515 tỷ; nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) tăng 1,3 lần lên 178 tỷ đồng.

Theo đó, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay tăng từ 0,83% hồi đầu năm lên 1,89%.

Hiện dự phòng rủi ro cho vay của ngân hàng là 1.014 tỷ đồng. Theo đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức 55%.

NamABank báo lãi trước thuế 9 tháng đầu năm hơn 1.400 tỷ đồng, gấp 3,6 lần cùng kỳ - Ảnh 1.
 

9 tháng đầu năm 2021, tổng tài sản của NamABank tăng 8,3% đạt 145.476 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 9,5% đạt 97.606 tỷ.

Tiền gửi khách hàng tăng 13,6% lên 111.644 tỷ đồng.