Nam Long (NLG) phát hành gần 38 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ vượt 3.800 tỷ đồng

25/09/2021 10:51:00 congluan.vn
(CLO) Trong tổng số gần 38 triệu cổ phiếu phát hành đợt này, Nam Long dự kiến chia hơn 23,9 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 6,93%; trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ 3,62% và phát hành 1,3 triệu cổ phiếu thưởng cho lãnh đạo cấp cao (ESG)

Công ty cổ phân Đầu tư Nam Long (mã NLG) mới đây đã thông qua nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

nam long nlg phat hanh gan 38 trieu co phieu nang von dieu le vuot 3800 ty dong hinh 1
 

Cụ thể, từ giờ đến cuối năm 2021, Nam Long sẽ phát hành gần 24 triệu cổ phiếu mới với tỷ lệ 6,93% để tăng vốn.

Như vậy, với mỗi 100 cổ phiếu đang sở hữu, cổ đông sẽ nhận được thêm 6,93 cổ phiếu mới. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ngoài ra, Nam Long sẽ phát hành thêm gần 12,5 triệu cổ phiếu khác để chia cổ tức năm 2020. Với tỷ lệ phát hành là 3,62%, cứ mỗi 100 cổ phiếu, cổ đông sẽ nhận được thêm 3,62 cổ phiếu mới.

Như vậy, với hơn 345 triệu cổ phiếu đang lưu hành, NLG dự kiến sẽ phát hành thêm gần 12,5 triệu cổ phiếu mới, giá trị theo mệnh giá xấp xỉ 125 tỷ đồng. 

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm nay, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Nguồn vốn của cả hai đợt phát hành là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020.

Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán, tính đến thời điểm ngày 31/12/2020, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp là gần 2.132 tỷ đồng.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng công bố sẽ phát hành gần 1,3 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 0,37%, giá phát hành 0 đồng/cp theo chương trình lựa chọn người lao động theo chính sách thưởng khuyến khích dài hạn cho lãnh đạo cấp cao (chính sách ESG).

Theo thông báo, Công ty sẽ phát hành cổ phiếu ESG cho 75 người lao động trong nước, ứng với 66,2% tổng lượng ESG phát hành, còn lại 33,78% sẽ được thưởng cho 2 người lao động nước ngoài.

NLG cam kết đảm bảo tuân thủ đúng quy định về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài sau khi kết thúc đợt phát hành.

Tổng cộng, dự kiến sẽ có gần 38 triệu cổ phiếu NLG mới sẽ được phát hành trong năm 2021, vốn điều lệ tăng từ 3.453 tỷ đồng lên khoảng 3.830 tỷ đồng.

Trước đó, Nam Long cũng đã thông qua kế hoạch huy động 950 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Trong đó, Công ty dự kiến chia làm 2 đợt chào bán, bao gồm:

Đợt thứ nhất phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị theo mệnh giá tối đa là 500 tỷ đồng, kỳ hạn tối đa 36 tháng.

Trái phiếu chào bán là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với tổ chức phát hành. Lãi suất chi trả dự kiến cho 4 kỳ đầu tối đa là 9,5%.

Đợt thứ hai dự kiến tổng giá trị tối đa 450 tỷ đồng, trái phiếu tương tự có kỳ hạn tối đa 36 tháng, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với tổ chức phát hành và lãi suất dự kiến 4 kỳ đầu tối đa là 9,5%/năm.

Toàn bộ số tiền thu được Nam Long sẽ dùng thực hiện thanh toán cho việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành phố Waterfront Đồng Nai (Waterfront Đồng Nai) từ đối tác.

Song song, Nam Long chuẩn bị phát hành 60 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư. Theo kế hoạch, giá phát hành sẽ vào mức 33.500 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 23% so với thị giá hiện nay. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm.

Sau phát hành, vốn điều lệ của Nam Long dự kiến sẽ tăng từ 2.853 tỷ đồng lên mức 3.453 tỷ đồng.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán hơn 2.000 tỷ đồng sẽ được góp vốn vào công ty con để đơn vị này nhận chuyện nhượng dự án PG Hải Phòng, đồng thời chi tài trợ một phần vốn đầu tư dự án Akari – Lô F theo chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 31/12/2020.

Minh Nhật

congluan.vn