Một ngân hàng tăng dư nợ 32% trong 2020

03/02/2021 15:57:00 cafef.vn
Cho vay khách hàng tăng 32% trong khi tiền gửi tăng 39%. Lãi trước trích lập quý IV/2020 tăng 179% và sau dự phòng còn tăng 76%.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020, Nam A Bank ( UPCoM: NAB ) ghi nhận thu nhập lãi thuần gần 860 tỷ đồng, cao hơn 26% so với cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ dịch vụ tăng 140%, đạt 43 tỷ đồng, lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng 50% lên 152 tỷ đồng.

Lãi thuần từ hoạt động khác đột biến hơn 205 tỷ đồng, bỏ xa số lỗ 7,4 tỷ đồng trong quý IV/2019. Chi phí hoạt động giảm 21% giúp ngân hàng lãi trước trích lập hơn 816,4 tỷ đồng, tăng 179%.

Chi phí dự phòng gần 198 tỷ đồng, khiến ngân hàng còn lãi trước thuế hơn 617,7 tỷ đồng, tăng 76% so với quý cuối năm trước. Lũy kế cả năm, do dành trích lập hơn 558 tỷ đồng, Nam A Bank lãi trước thuế tăng 9%, đạt 1.005 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm. 

Đến 31/12/2020, tổng tài sản tăng 42% so với đầu năm, ở mức 134.315 tỷ đồng. Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước tăng 45% lên 4.428 tỷ đồng.

Cho vay khách hàng tăng 32%, lên 89.172 tỷ đồng. Nợ xấu 744 tỷ đồng, giảm 44%. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn và nợ nghi ngờ cùng giảm 74%. Tỷ lệ nợ xấu hạ từ mức 1,97% xuống còn 0,83%.

Tiền gửi khách hàng tăng 39% so với đầu năm, đạt hơn 98.254 tỷ đồng. Tiền vay các tổ chức tín dụng khác tăng 11 lần đầu năm lên 5.830 tỷ đồng, phát hành giấy tờ có giá tăng 58% ở mức 6.957 tỷ đồng.

cafef.vn