Một ngân hàng báo lãi quý 2 cao gấp 3,5 lần cùng kỳ

18/07/2021 06:46:00 toquoc.vn
Kết quả này có được nhờ thu nhập lãi thuần tăng đột biến trong quý 2.

Theo báo cáo tài chính quý 2/2021 vừa được công bố của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín (VietBank – VBB), 6 tháng đầu năm ngân hàng có lợi nhuận trước thuế đạt 326 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, lợi nhuận quý 2 đạt 202 tỷ đồng, cao gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2020. Kết quả này có được nhờ thu nhập lãi thuần tăng đột biến, đạt tới 241 tỷ đồng trong quý 2 năm nay, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt 43 tỷ, tức tăng 5,5 lần.

Ngoài ra, lãi từ hoạt động dịch vụ cũng tăng mạnh 86% lên 17 tỷ, lãi từ hoạt động khác tăng 25% đạt 43 tỷ.

Trong khi các nguồn thu tăng mạnh, các chi phí cũng tăng: chi phí hoạt động tăng 16,7% lên 322 tỷ đồng, chi phí dự phòng tăng gấp 3 lần lên 31 tỷ đồng.

Một ngân hàng báo lãi quý 2 cao gấp 3,5 lần cùng kỳ - Ảnh 1.
 

Mặc dù lợi nhuận tăng mạnh trong quý 2, nhưng lợi nhuận 6 tháng đầu năm của VietBank mới chỉ hoàn thành được 30% kế hoạch cả năm.

Tại ngày 30/6/2021, tổng tài sản của VietBank đạt 94.412 tỷ đồng.

Dư nợ cho vay khách hàng tăng 3,7% lên 46.476 tỷ đồng.

Tiền gửi khách hàng tăng 3,8% đạt 66.965 tỷ đồng.

Nợ xấu nội bảng của ngân hàng ở mức 886 tỷ, tăng hơn 100 tỷ so với đầu năm.

Tỷ lệ nợ xấu cuối tháng 6 ở mức 1,91%.

toquoc.vn