Mía đường Sơn La (SLS) báo lãi quý 2 niên độ 2020-2021 tăng trưởng 18%

26/01/2021 09:38:00 cafef.vn
Lũy kế nửa đầu niên độ 2020 – 2021 Mía đường Sơn La (SLS) lãi 41 tỷ đồng tăng 16% so với cùng kỳ và đã vượt 58% kế hoạch cả niên độ.

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (mã chứng khoán SLS) đã công bố báo cáo tài chính quý 2 của năm tài chính 2020-2021. Năm tài chính của Mía đường Sơn La bắt đầu từ 1/7 và kết thúc vào 30/6 năm sau.

Tính riêng quý 2, doanh thu Mía đường Sơn La đạt 164 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước đó. Tuy nhiên giá vốn hàng bán cũng giảm sâu nên lợi nhuận gộp đạt 36,4 tỷ đồng chỉ giảm nhẹ so với cùng kỳ niên độ trước.

Trong cơ cấu doanh thu của công ty chủ yếu đến từ sản phẩm đường, mật rỉ và nguyên nhân sụt giảm doanh thu cũng đến từ sự giảm sút doanh thu của mặt hàng này.

Mía đường Sơn La (SLS) báo lãi quý 2 niên độ 2020-2021 tăng trưởng 18% - Ảnh 1.
 

Trong kỳ chi phí tài chính và chi phí bán hàng giảm mạnh so với cùng kỳ nên kết quả, quý 2 Mía đường Sơn La ghi nhận lãi sau thuế gần 26,5 tỷ đồng, tăng 18% so với quý 2 năm tài chính 2020-2021.

Lũy kế 6 tháng đầu niên độ 2020 – 2021, SLS đạt 273 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 43% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 41 tỷ đồng tăng 15,8% so với cùng kỳ niên độ 2019 – 2020 tương đương EPS đạt 3.051 đồng.

Về kế hoạch kinh doanh niên vụ 2020 - 2021, SLS đặt mục tiêu mang về hơn 816 tỷ đồng doanh thu và 26 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng giảm 23% và 78% so với thực hiện niên vụ trước theo đó kết thúc nửa niên độ SLS đã hoàn thành được 33,4% mục tiêu về doanh thu nhưng đã vượt 57,7% mục tiêu về lợi nhuận sau thuế.

Mía đường Sơn La (SLS) báo lãi quý 2 niên độ 2020-2021 tăng trưởng 18% - Ảnh 2.
 

Trên sàn giá cổ phiếu SLS của Mía đường Sơn La cũng chung xu hướng tăng giá với các doanh nghiệp mía đường khác khi có mức tăng hơn 2 lần so với phiên giao dịch hồi đầu năm từ 38.510 đ/CP lên mức giá 84.100 đ/CP như hiện nay.

Mía đường Sơn La (SLS) báo lãi quý 2 niên độ 2020-2021 tăng trưởng 18% - Ảnh 3.
 
cafef.vn