May mặc Bình Dương (BDG) chốt quyền trả cổ tức bằng tiền đợt 1/2020 tỷ lệ 40%, cổ phiếu liên tục lập đỉnh mới

09/12/2020 14:42:00 cafef.vn
Cổ phiếu BDG đã tăng khoảng 30% so với thời điểm đầu năm 2020 và tăng khoảng 17% trong vòng hơn 1 tháng.

Ngày 21/12 tới đây công ty cổ phần May mặc Bình Dương (mã chứng khoán BDG) sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 40%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 4.000 đồng. Thời gian thanh toán vào 31/12/2020.

Như vậy với 12 triệu cổ phiếu đang lưu hành, May mặc Bình Dương sẽ chi khoảng 48 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Trước đó May mặc Bình Dương đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 từ 5% lên 50% vốn điều lệ, tỷ lệ tán thành hơn 99%.

Kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2020 BDG ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 899 tỷ đồng và 78 tỷ đồng, lần lượt giảm 17% và 10,7% so với cùng kỳ 2019. Năm 2020 BDG đặt mục tiêu doanh thu 712 tỷ đồng, LNST đạt 4 tỷ đồng, lần lượt giảm 53% và 96% so với kết quả đạt được năm 2019. Như vậy kết thúc 9 tháng đầu năm 2020, BDG đã vượt 26% mục tiêu doanh thu và lợi nhuận cao gấp 19,5 lần kế hoạch đã đề ra.

Tính đến 30/9/2020 BDG còn gần 116 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, hơn 80 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển.

Trên thị trường, cổ phiếu BDG đang tăng mạnh và liên tục xác lập đỉnh mới. Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/12 cổ phiếu BDG giao dịch tại mức mức 42.200 đồng/cổ phiếu, tăng khoảng 30% so với thời điểm đầu năm 2020. Còn nếu so với thời điểm đầu tháng 11, cổ phiếu BDG đã tăng khoảng 17% trong vòng hơn 1 tháng.

May mặc Bình Dương (BDG) chốt quyền trả cổ tức bằng tiền đợt 1/2020 tỷ lệ 40%, cổ phiếu liên tục lập đỉnh mới - Ảnh 1.
 
cafef.vn