Lưu lượng nước về hồ lớn, Thuỷ điện Miền Nam (SHP) báo lãi 61 tỷ đồng quý 1, hoàn thành 25% kế hoạch năm

20/04/2022 08:07:00 toquoc.vn
Lợi nhuận sau thuế quý 1/2022 của Thuỷ điện Miền Nam tăng đột biến so với số lỗ hơn 4 tỷ đồng ghi nhận trong quý 1 năm ngoái.

Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam (mã chứng khoán SHP) công bố báo cáo tài chính quý 1/2022 với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý đạt hơn 138 tỷ đồng, gấp đôi so với doanh thu 69 tỷ đồng đạt được quý 1 năm ngoái.

Bên cạnh đó chi phí vốn giảm thấp, giá bán điện tăng, dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 76 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ. Trong quý chi phí tài chính giảm được 4 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay.

Kết quả, quý 1/2022 Thủy điện Miền Nam ghi nhận lãi sau thuế 61,4 tỷ đồng, tăng đột biến so với số lỗ hơn 4 tỷ đồng ghi nhận trong quý 1/2021.

 

Thuỷ điện Miền Nam giải trình doanh thu trong quý tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái do quý 1 vừa qua lưu lượng nước về nhiều dẫn đến sản lượng điện trong quý tăng 75% sp với cùng kỳ. Đồng thời giá bán điện bình quân tăng gần 15% so với quý 1/2021.

Báo cáo thường niên năm 2021 của công ty công bố trước đó có kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022 trong đó cho biết Thủy điện Miền Nam đặt mục tiêu tổng doanh thu cả năm gần629 tỷ đồng, tăng 12% so với doanh thu đạt được năm 2021. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế gần 243 tỷ đồng, tăng 38,8% so với số lãi đạt được năm 2021.

Như vậy kết thúc quý 1/2022 Thủy điện Miền Nam đã hoàn thành trên 25% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

 

 
 
 
 
 
 
toquoc.vn