Long Giang Land (LGL): Quý 4 bất ngờ lãi 74 tỷ đồng, cao gấp hơn 9 lần cùng kỳ

03/02/2021 15:57:00 cafef.vn
Mặc dù doanh thu sụt giảm mạnh nhưng nhờ ghi nhận doanh thu tài chính lớn đã giúp Long Giang Land (LGL) lãi cao trong quý 4.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (mã chứng khoán: LGL) đã công bố BCTC quý 4/2020 và lũy kế cả năm 2020.

Theo đó, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 43,5 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 316,6 tỷ đồng cùng kỳ 2019, lợi nhuận gộp chỉ có 2,2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi gộp đạt 17,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý hoạt động tài chính ghi nhận khoản thu lên tới 133 tỷ đồng, cao gấp 3 lần cùng kỳ nên sau khi trừ các khoản chi phí, thậm chí lỗ khác lên tới 13 tỷ đồng LGL vẫn lãi ròng lên tới 74 tỷ đồng, cao gấp 9,4 lần quý 4/2019.

Lũy kế cả năm 2020, LGL có 170,6 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 87% so với cùng kỳ, nhờ lợi nhuận cao trong quý 4 đã giúp LGL xóa lỗ 9 tháng đầu năm và quay đầu có lãi 2,8 tỷ đồng trong đó công ty mẹ lãi 4,56 tỷ đồng – giảm mạnh so với con số hơn 67 tỷ đồng lãi ròng của năm 2019.

Hiện Long Giang Land vẫn chưa công bố đầy đủ phần thuyết minh của báo cáo tài chính quý 4 do đó chưa rõ khoản doanh thu tài chính trong kỳ đến từ nguồn nào.

Long Giang Land (LGL): Quý 4 bất ngờ lãi 74 tỷ đồng, cao gấp hơn 9 lần cùng kỳ - Ảnh 1.
 
cafef.vn