Lợi nhuận PGBank năm 2020 tăng gấp 2,4 lần nhờ đâu?

26/01/2021 22:15:00 cafef.vn
Kết thúc năm 2020, PGBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng vọt 212 tỷ đồng, gấp 2,4 lần năm trước, trong đó, riêng quý 4 đóng góp gần 90 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh so với mức lỗ gần 19 tỷ đồng cùng kỳ.

Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex ( PGBank ) vừa công bố BCTC quý 4/2020 với lợi nhuận tăng vọt 212 tỷ đồng trong năm 2020, gấp 2,4 lần năm trước, trong đó, riêng quý 4 đóng góp gần 90 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh so với mức lỗ gần 19 tỷ đồng cùng kỳ.

Trong năm 2020, mảng tín dụng mang về cho ngân hàng khoản lãi hơn 906 tỷ đồng, tăng trưởng 6% so với năm trước và chiếm 79% trong tổng thu nhập hoạt động. Lãi thuần từ chứng khoán đầu tư tăng gấp 3 lần, đạt 21 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, lãi thuần từ mảng hoạt động dịch vụ ghi nhận giảm 7,6%, xuống còn 30 tỷ đồng. Mảng kinh doanh ngoại hối và các hoạt động kinh doanh khác cũng đi xuống với lợi nhuận giảm lần lượt 37,7% và 33,2%.

Tổng thu nhập hoạt động của PGBank trong năm 2020 đạt 1.149 tỷ đồng, giảm 4% so với năm trước. Trong khi chi phí hoạt động tăng 16,8%, khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng giảm 22,2% so với năm trước, xuống 494 tỷ đồng.

Dù vậy, nhờ việc giảm mạnh chi phí dự phòng tới 48,3% so với năm trước, nên kết thúc năm 2020, PGBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 212 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ.

Với kết quả này, ngân hàng đã hoàn thành vượt 11% so kế hoạch lợi nhuận cho cả năm 2020.

Tại thời điểm cuối tháng 12/2020, tổng tài sản PGBank đạt mức 36.153 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cuối năm 2019. Tiền gửi khách hàng tăng 13,2% lên 28.738 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 8,3% đạt 25.675 tỷ đồng.

Về chất lượng cho vay, cuối năm 2020, ngân hàng đang có tổng cộng 626 tỷ đồng nợ xấu nội bảng, giảm 16,3% so với đầu năm.

Tỷ lệ nợ xấu/cho vay khách hàng theo đó đã giảm từ 3,15% hồi đầu năm xuống 2,43% khi kết thúc năm 2020.

cafef.vn