Lộ diện ngân hàng tăng trưởng lợi nhuận cao nhất quý 1, lãi gấp gần 4 lần cùng kỳ

01/05/2022 06:16 toquoc.vn

Theo báo cáo tài chính vừa được Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: EIB) công bố, lợi nhuận hợp nhất trước thuế quý I đạt hơn 809 tỷ, gấp hơn 3,77 lần cùng kỳ 2021. Trong đó, lãi thuần từ nhiều hoạt động kinh doanh chính tăng trưởng mạnh.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần đóng góp nhiều nhất vào nguồn thu của ngân hàng với hơn 1.244 tỷ, gấp hơn 1,5 lần so với quý I/2021. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 153,3 tỷ, tăng trưởng 60,9%; hoạt động đầu tư chứng khoán báo lãi 126 tỷ, gấp hơn 3 lần.

Ở chiều ngược lại, hoạt động dịch vụ và thu nhập từ góp vốn mua cổ phần giảm 25,1% và 49,7% so với cùng kỳ.

Tổng hợp, thu nhập hoạt động Eximbank trong quý I đạt gần 1.668 tỷ đồng, tăng hơn 50%. Sau khi trừ chi phí hoạt động hơn 700 tỷ, ngân hàng lãi thuần 967 tỷ đồng, tăng gần 82%.

Bên cạnh sự tăng trưởng tại các mảng kinh doanh, việc giảm được hơn một nửa chi phí dự phòng cũng là nhân tố quan trọng giúp lợi nhuận quý I bứt tốc.

Tính đến 31/03/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt 172,3 nghìn tỷ, tăng 3,9% so với cuối năm ngoái; dư nợ cho vay khách hàng ở mức 122,5 nghìn tỷ, tăng 6,9%. Tiền gửi khách hàng đạt hơn 139 nghìn tỷ, tăng 1,2%.

Về chất lượng tài sản, nợ xấu nội bảng của ngân hàng ở mức 2.421 tỷ, tăng nhẹ 7,7%; tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng tăng từ mức 1,96% vào cuối năm trước lên 1,98%.

Kế hoạch kinh doanh của ngân hàng trong năm nay vẫn chưa đại hội cổ đông thông qua. Tuy nhiên, theo tờ trình của Hội đồng quản trị, ngân hàng ước lãi 2.500 tỷ trong năm 2022, tăng 107,5% so với mức thực hiện năm 2021.

Tổng tài sản đạt đến cuối năm dự kiến đạt 179.000 tỷ, tăng 7,9%; huy động từ các tổ chức kinh tế và dân cư 147.600 tỷ, tăng 7,4%; dư nợ cho vay và trái phiếu doanh nghiệp đạt 127.149 tỷ, tăng 10%; nợ xấu nội bảng khống chế dưới 1,7%.