Liên tục bán vốn sau lùm xùm truy thu thuế đến 400 tỷ đồng, Thuduc House (TDH) lãi đột biến 140 tỷ sau 6 tháng và xoá sạch lỗ luỹ kế

05/08/2021 07:36 toquoc.vn

Thuduc House (TDH) vừa công bố Báo cáo tài chính quý 2/2021, ghi nhận doanh thu thuần đạt 119 tỷ đồng, giảm 71% so với cùng kỳ.

Khấu trừ giá vốn, Công ty lãi gộp gần 26 tỷ đồng, cao gấp 4,3 lần con số thu về trong quý 2/2020.

Về hoạt động tài chính, doanh thu đột biến lên hơn 216 tỷ đồng. Nguyên nhân trong kỳ Công ty đã hoàn tất thanh lý các khoản đầu tư tại Công ty Song Hỷ Quốc tế, Công ty Đầu tư Khoáng sản VICO Quảng Trị.

Ngoài ra, Thuduc House cũng nhận cổ tức và lợi nhuận được chia cao hơn từ Công ty Bách Phú Thịnh và Công ty Phát triển Nhà Daewon Thủ Đức.

Khấu trừ chi phí, Thuduc House báo lãi ròng hơn 140 tỷ đồng, cao gấp hơn 12 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Thuduc House đạt 439 tỷ doanh thu thuần, giảm 56%.

Ngược lại, nhờ chuyển nhượng đầu tư khiến Công ty lãi ròng gần 140 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ ròng gần 20 tỷ đồng.

Liên tục bán vốn sau lùm xùm truy thu thuế đến 400 tỷ đồng, Thuduc House (TDH) lãi đột biến 140 tỷ sau 6 tháng và xoá sạch lỗ luỹ kế - Ảnh 1.
 
Liên tục bán vốn sau lùm xùm truy thu thuế đến 400 tỷ đồng, Thuduc House (TDH) lãi đột biến 140 tỷ sau 6 tháng và xoá sạch lỗ luỹ kế - Ảnh 2.
 

Nửa đầu năm sau lùm xùm truy thu thuế với giá trị 400 tỷ đồng, Thuduc House liên tục động thái bán vốn nhằm gia tăng nguồn thu.

Kết quả số lãi đột biến trên đã giúp Thuduc House không còn lỗ luỹ kế.

Được biết, năm 2020, con số lỗ ròng sau kiểm toán tăng mạnh từ 30 tỷ đồng lên đến 363 tỷ đồng, tức tăng thêm 333 tỷ đồng.

Nguyên nhân điều chỉnh do trong báo cáo kiểm toán, chi phí Quản lý doanh nghiệp được điều chỉnh tăng cao lên gấp 4 lần từ 96 tỷ đồng lên 403 tỷ đồng, trong đó, khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi chiếm 307 tỷ đồng.

Đây là khoản ghi nhận liên quan đến lùm xùm nợ thuế với Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Tính đến thời điểm 30/6/2021, Thuduc House vẫn ghi nhận hơn 396 tỷ phải thu Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh theo các quyết định liên quan.

Đồng thời, ghi nhận phải thu khoản tạm nộp cơ quan chức năng hơn 365,5 tỷ đồng.

Được biết, Thuduc House đã tạm nộp số tiền trên cho cơ quan chức năng, song song với việc nộp đơn khởi kiện tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị xem xét hủy bỏ các quyết định nói trên của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm 2020.

Công ty cũng đang trong quá trình làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác về các cáo buộc của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Liên tục bán vốn sau lùm xùm truy thu thuế đến 400 tỷ đồng, Thuduc House (TDH) lãi đột biến 140 tỷ sau 6 tháng và xoá sạch lỗ luỹ kế - Ảnh 3.