Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 25/6

25/06/2021 15:18:00 toquoc.vn
Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

VIC - Tập đoàn Vingroup – Đã thông qua việc phát hành tối đa 0,2% vốn điều lệ cho cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt (ESOP).

Vốn điều lệ hiện tại của Vingroup là 33.824 tỷ đồng.

Nếu phát hành dựa trên số vốn này, số lượng ESOP sẽ là 6,76 triệu cổ phiếu.

SCG – Công ty cổ phần Xây dựng SCG - Ngày 6/7 chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ 15/7 đến 31/7, thời gian đăng ký mua và nộp tiền từ 15/7 đến 5/8.

Doanh nghiệp sẽ chào bán 35 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp.

Tỷ lệ phân phối 70%, vốn điều lệ doanh nghiệp dự kiến tăng từ 500 tỷ đồng lên 850 tỷ đồng.

MSB - Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam - Đã thông qua việc phát hành 18 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

TTF - Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành - Đã thông qua phương án phát hành chào bán hơn 59,46 triệu cổ phiếu riêng lẻ (cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp trong nước, mức cổ tức ưu đãi cố định 12%/năm.

VDS - Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Thông báo phát hành hơn 5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, theo tỷ lệ 20:1 (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). Chi tiết sẽ được thông báo sau.

TGG - Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang - Đã thông qua việc thoái vốn toàn bộ 175.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ sở hữu 5% tại Công ty cổ phần Tập đoàn Bất động sản Hoàng Gia.

MSN - Công ty cổ phần Tập đoàn Masan - Ngày 01/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 02/7.

Theo đó, cổ tức trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 9,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 16/07/2021.

VHG - Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Trung Nam - Đã thông qua phương án bán bớt vốn tại công ty con duy nhất là Công nghiệp Cao su Quảng Nam.

Số lượng cổ phần dự kiến thoái đạt 9,6 triệu cp. Tổng giá trị thoái vốn tối thiểu là 13 tỷ đồng, tương ứng trên 1.350 đồng/cp.

SGH - Công ty cổ phần Khách sạn Sài Gòn - Saigon Hotel dự kiến đem về 15 tỷ đồng tổng doanh thu (giảm 15%) và lãi sau thuế 2,4 tỷ đồng (giảm 45% so với thực hiện năm 2020).

TV2 - Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 - Đăng ký góp vốn thành lập Công ty cổ phần Năng lượng Sinh khối Hậu Giang.

Tổng mức đầu tư dự án của Nhà máy sinh khối Hậu Giang là 875 tỷ đồng.

Trong đó, 30% vốn chủ sở hữu và 70% vốn vay từ các tổ chức tín dụng. Quy mô công suất là 20MW.

Dự án dự kiến được khởi công vào quý 4/2021.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

OPC - Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - Công ty cổ phần Pacific Partners, tổ chức đầu tư đã mua vào hơn 3,41 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 12,86% trong ngày 21/6.

Trước giao dịch, tổ chức trên chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu OPC nào.

HPG - Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát - CTBC Vietnam Equity Fund, cổ đông trong nhóm cổ phiếu lớn nước ngoài đã mua vào 1 triệu cổ phiếu HPG trong ngày 22/6.

Qua đó, nâng sở hữu chung của cả nhóm lên hơn 268,94 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,01%.

CKG - Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang - Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang, cổ đông đã bán ra hơn 2,07 triệu cổ phiếu CKG, tỷ lệ 2,5% từ ngày 16/6 đến 23/6 theo phương thức khớp lệnh.

Sau giao dịch, cổ đông trên chỉ còn nắm giữ lô lẻ 94 cổ phiếu CKG.

DNP - Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai - Ông Ngô Đức Vũ, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị đã bán ra 520.000 cổ phiếu DNP trong ngày 21/6.

Sau giao dịch, ông Vũ đã giảm sở hữu tại DNP xuống còn hơn 121.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,11%.

HMH - Công ty cổ phần Hải Minh - Công ty cổ phần Cánh Đồng Xanh, cổ đông đã mua vào hơn 1,04 triệu cổ phiếu HMH trong ngày 18/6.

Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại HMH lên hơn 1,32 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,34%.

PVI - Công ty cổ phần PVI - HDI Global SE, cổ đông lớn đã bán ra hơn 13,84 triệu cổ phiếu PVI trong ngày 22/6.

Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại PVI xuống còn hơn 85,33 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 38,18%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VNE - Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam - Công ty cổ phần Malblue, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu VNE, tỷ lệ 11,06% từ ngày 29/6 đến 28/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, tổ chức trên chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu VNE nào.

SZB - Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình - Ông Trần Chung Chiến, chồng bà Lương Minh Hiền – Tổng giám đốc đăng ký mua 500.000 cổ phiếu SZB từ ngày 25/6 đến 23/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Hiện tại ông Chiến đang nắm giữ 500.000 cổ phiếu SZB, tỷ lệ 1,67%.

CSC - Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana - Ông Trần Văn Nam, Ủy viên Hội đồng quản trị đăng ký bán 100.000 cổ phiếu CSC từ ngày 25/6 đến 23/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Hiện tại, ông Nam đang nắm giữ hơn 1,27 triệu cổ phiếu CSC, tỷ lệ 5,91%.

VNG - Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công - Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị đã đăng ký mua vào 1 triệu cp từ ngày 25/06-24/07.

Nếu mua vào thành công, ông Tuấn sẽ nâng sở hữu từ mức 1,35% lên thành 2,38% vốn.

toquoc.vn