Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 20/5

20/05/2021 09:02:00 toquoc.vn
Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

UIC - Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị IDICO - Ngày 28/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 31/5.

Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 10/6/2021.

CMX - Công ty cổ phần Camimex Group - Dự kiến chốt quyền phát hành quyền mua cổ phiếu với tỷ lệ 1:1, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng hơn 30,4 triệu cổ phiếu.

Thời gian dự kiến sau khi nhận được chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Doanh nghiệp dự kiến sẽ huy động được 304,1 tỷ đồng. Trong đó, dùng 199,1 tỷ đồng cơ cấu lại các khoản nợ vay và công nợ; dùng 105 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động.

PLX - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam – Đã phê duyệt phương án trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%.

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 24/6/2021 và thanh toán bắt đầu từ ngày 06/7/2021.

HAX - Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh - Ngày 27/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 28/5.

Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới), tương đương HAX sẽ phát hành thêm hơn 11 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

KDH - Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền – Đã thông qua việc triển khai phương án phát hành hơn 55,88 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức năm 2020 theo tỷ lệ 10%.

Bên cạnh đó, KDH còn triển khai phát hành 8,4 triệu cổ phiếu ESOP với giá 15.000 đồng/cổ phiếu.

GIL - Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh - GIL dự kiến đầu tư tăng thêm tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn với tỷ lệ tăng thêm tối đa là 5% vốn điều lệ và giao cho Người đại diện pháp luật công ty thực hiện các thủ tục liên quan.

DIG - Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Ngày 18/5, Hội đồng Quản trị đã thông qua phương án triển khai phát hành 75 triệu cổ phiếu chào bán cho một số nhà đầu tư riêng lẻ, với giá chào bán 20.000 đồng/cổ phiếu.

DCL - Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long - Ngày 18/5, Hội đồng Quản trị đã có nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt và bổ nhiệm bà Vũ Thị Minh thay thế cùng ngày.

TCD - Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải - Ngày 19/5, Hội đồng Quản trị đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán dự kiến từ ngày 22/7/2021.

Bên cạnh đó, TCD còn trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 5%, tương ứng phát hành hơn 4,11 triệu cổ phiếu.

Cùng với đó, TCD cũng phát hành 800.000 cổ phiếu ESOP năm 2021.

AMV - Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ - Thông báo, thay đổi thời gian thực hiện trả cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10% sang ngày 30/9/2021, thay cho thông báo trước đó là 20/5/2021.

Tương tự, ngày trả cổ tức đợt 2 bằng tiền theo tỷ lệ 10% cũng dời sang 05/11/2021, thay cho trước đó là 24/6/2021.

PLC - Tổng Công ty cổ phần Hóa dầu Petrolimex - Ngày 01/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 02/6.

Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 17/6/2021.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DBC - Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam - Bà Nguyễn Thị Huệ Minh, Người được ủy quyền công bố thông tin, đã bán 400.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 434.900 (tỷ lệ 0,42%).

Giao dịch thực hiện theo phương thức thỏa thuận ngày 14/5/2021.

EVG - Công ty cổ phần Tập đoàn Everland - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dream House Asia đã mua 5,7 triệu cp (tỷ lệ 5,43%) và trở thành cổ đông lớn.

Trước giao dịch Dream Hóie Asia không sở hữu cổ phiếu nào.

Giao dịch thực hiện ngày 25/2/2021.

ST8 - Công ty cổ phần Siêu Thanh - Bà Phạm Thị Mai Duyên, vợ ông Yung Cam Meng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị – đã mua 488.101 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 10.280.693 cp (tỷ lệ 40,1%).

Giao dịch thực hiện ngày 14/5/2021.

BKG - Công ty cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam - Bà Bùi Thị Khánh Ly, con dâu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đã bán 235.200 và mua 341.800 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 856.600 cp.

Giao dịch thực hiện từ 8/2 đến 18/2/2021.

VC7 - Công ty cổ phần Tập đoàn BGI - Ông Hoàng Trọng Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đã mua 2.688.303 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 7.338.303 cp (tỷ lệ 30,55%).

Giao dịch thực hiện từ 10/5 đến 18/5/2021.

SVD - Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Vũ Đăng - Bà Trần Kim Phượng đã mua 54.900 cp và bán 749.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 319.600 cp (tỷ lệ 2,48%).

Giao dịch thực hiện ngày 12/5/2021.

ANT - Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Passion Fruit đã mua 635.900 cp (tỷ lệ 10,6%) và trở thành cổ đông lớn.

Trước giao dịch Passion Fruit không sở hữu cổ phiếu nào.

Giao dịch thực hiện ngày 12/5/2021.

HVA - Công ty cổ phần Đầu tư HVA - Ông Nguyễn Văn Hùng, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 112.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 312.500 cp (tỷ lệ 5,53%). Giao dịch thực hiện ngày 11/5/2021.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HAX - Công ty cổ phần Dịch vụ ô tô Hàng Xanh - Bà Đỗ Ngọc Thùy Trang, Thành viên Hội đồng Quản trị, đăng ký bán toàn bộ 1,2 triệu cp (tỷ lệ 3,27%).

Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/5 đến 18/6/2021.

TIX - Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình - Công ty cổ phần Dịch vụ Logistics Nam Sài Gòn đăng ký mua 500.000 cp.

Trước giao dịch Logistics Nam Sài Gòn sở hữu 400.000 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/5 đến 26/6/2021.

BSG - Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn - Ông Nguyễn Tuấn Việt, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 202.900 cp (tỷ lệ 0,34%) đang sở hữu.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/5 đến 18/6/2021.

HCI - Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hà Nội - Ông Vũ Mạnh Quyền, Tổng Giám đốc, đăng ký bán 200.000 cp trong tổng số 1.151.304 cp (tỷ lệ 22,01%) đang sở hữu.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/5 đến 18/6/2021.

AMS - Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC - Ông Trần Ngọc Sơn, em ruột ông Trần Ngọc Dương - Ủy viên Hội đồng Quản trị – đăng ký 100.000 trong tổng số 383.550 cp (tỷ lệ 1,0%) đang sở hữu.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/5 đến 18/6/2021.

DXG - Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh - Ông Lê Hào, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán 150.000 cp trong tổng số 305.727 cp (tỷ lệ 0,058%) đang sở hữu.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/5 đến 19/6/2021.

AGM - Công ty cổ phần XNK An Giang - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim đăng ký bán toàn bộ 9.437.150 cp đang sở hữu theo phương thức thỏa thuận.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/5 đến 18/6/2021.

SD7 - Công ty cổ phần Sông Đà 2 - Ông Đào Đức Phong, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán toán bộ 799.700 cp (tỷ lệ 5,54%) đang sở hữu.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/5 đến 18/6/2021.

KSD - Công ty cổ phần Đầu tư DNA - Ông Hoàng Tùng, Ủy viên Hội đồng Quản trị, đăng ký bán 150.000 cp trong tổng số 1.157.800 cp (tỷ lệ 9,65%) đang sở hữu.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/5 đến 17/6/2021.

toquoc.vn