Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 15/6

15/06/2021 12:39:00 toquoc.vn
Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

IPA - Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A - Năm 2021, doanh nghiệp dự kiến doanh thu từ hoạt động kinh doanh là 1.480 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.100 tỷ đồng.

Như vậy, ước tính lợi nhuận dự kiến tăng 494% so với thực hiện trong năm 2020.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến thưởng cổ phiếu tỷ lệ 100%, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới, tương ứng 89,1 triệu cổ phiếu mới dự kiến được phát hành thêm.

NSC - Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam - Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

Thời gian thanh toán vào ngày 28/07.

GEX - Tổng công ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam - Trình bổ sung việc cho Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Tuấn mua cổ phiếu từ bên chuyển nhượng dẫn đến cá nhân và những người liên quan đạt hoặc vượt mức 35% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành thì không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.

TNH - Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên - Dự kiến doanh thu năm 2021 đạt mức 420 tỷ đồng, tăng 25% so với kết quả 2020; lãi sau thuế 139 tỷ đồng, tăng 28%.

PSW - Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ - Năm 2021 dự kiến đem về 1.697 tỷ đồng tổng doanh thu và 10 tỷ đồng lãi trước thuế.

Ngoài ra, đơn vị dự kiến sản lượng kinh doanh đạt 243.000 tấn.

Trong đó, 185.000 tấn từ sản xuất và 55.000 tấn từ nhập khẩu.

VCI - Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC - Ngày 21/6 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng), theo tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).

TDH - Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức – Đã thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ hơn 3,03 triệu cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Chứng khoán Sen Vàng, tương ứng tỷ lệ 22,49%, với giá không thấp hơn 5.000 đồng/cổ phần.

Thời gian thực hiện trong vòng 2 tháng kể từ ngày 14/6/2021.

LM8 - Công ty cổ phần Lilama 18 - Ngày 25/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 28/6.

Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/7/2021.

HAS - Công ty cổ phần Hacisco - Ngày 29/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 30/6.

Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%, thanh toán bắt đầu từ ngày 16/7/2021.

ADS - Công ty cổ phần Damsan - Ngày 18/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 21/6.

Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 09/7/2021.

PTI - Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện - Ngày 11/6, Hội đồng quản trị đã thông qua việc chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020 vào 28/6/2021.

Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ 26/7/2021.

SSC - Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam - Ngày 22/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 23/6.

Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/7/2021.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

SSI - Công ty cổ phần Chứng khoán SSI - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bất động sản Sài Gòn Đan Linh, cổ đông lớn đã mua vào 350.000 cổ phiếu SSI theo phương thức thỏa thuận trong ngày 11/6 với ông Nguyễn Hồng Nam – Tổng giám đốc SSI.

Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại SSI lên hơn 36,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,57%.

HBC - Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình - Ông Phương Công Thắng, Thành viên HĐQT đã bán ra 300.000 cổ phiếu HBC từ ngày 14/5 đến 11/6 theo phương thức khớp lệnh.

Sau giao dịch, ông Thắng đã giảm sở hữu tại HBC xuống còn hơn 703.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,3%.

THS - Công ty cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà - Bà Chu Thị Hòa, Phó tổng giám đốc đã bán ra 186.000 cổ phiếu THS trong ngày 20/5.

Qua đó, giảm sở hữu tại THS xuống còn 14.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,52%.

DBT - Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - Ông Phạm Thứ Triệu, Tổng giám đốc đã mua vào 700.000 cổ phiếu DBT từ ngày 13/5 đến 13/6 theo phương thức thỏa thuận.

Sau giao dịch, ông Triệu đã nâng sở hữu tại DBT lên hơn 1,79 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 12,6%.

Cùng thời gian và phương thức giao dịch nêu trên, ông Nguyễn Khắc Hanh – Phó tổng giám đốc DBT đã mua vào 300.000 cổ phiếu DBT, qua đó, nâng sở hữu tại DBT lên hơn 326.000 cổ phiếu, tỷ lệ 2,3%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

POM - Công ty cổ phần Thép Pomina - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Sản xuất Thép Việt, Công ty mẹ đăng ký bán hơn 1,08 triệu cổ phiếu POM từ ngày 17/6 đến 13/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Dự kiến giao dịch thành công, Thép Việt sẽ giảm sở hữu tại POM xuống còn hơn 144,07 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 51,5%.

HAH - Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An - Công ty cổ phần Đại lý Cánh Đồng Xanh, cổ đông đăng ký bán toàn bộ hơn 558.000 cổ phiếu HAH sở hữu, tỷ lệ 1,14%.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 17/6 đến 16/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

REE - Công ty cổ phần Cơ điện lạnh - Platinum Victory Pte. Ltd (quốc tịch Singapore) đăng ký mua vào gần 13 triệu cổ phiếu.

Nếu giao dịch thành công, quỹ ngoại này sẽ nâng tỷ lệ sở hữu từ 95,2 triệu cổ phiếu REE lên gần 108,2 triệu đơn vị ứng với 34,99% vốn điều lệ tại REE.

Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ 17/6 đến 16/7/2021.

toquoc.vn