Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 14 doanh nghiệp

30/05/2021 11:26:00 toquoc.vn
HAH, TPS, PPH, ADP, BTR, HLS, TYA, THB, PSH, CCM, VMA, NS2, X26, DTP vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

Công ty cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH): Ngày 15/6 – ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 1/7/2021.

Công ty cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn (TPS): Ngày 10/6 – ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 25/6/2021

Công ty cổ phần Phong Phú (PPH): Ngày 4/6 – ngày đăng ký cuối cùng nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 15/6/2021.

Công ty cổ phần Sơn Á Đông (ADP): Ngày 14/6 – ngày đăng ký cuối cùng nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 2/7/2021.

Bên cạnh đó Sơn Á Đông cũng chốt danh sách cổ đông phát hành gần 7,7 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 50%.

Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên (BTR): Ngày 10/6 – ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 11% (01 cổ phiếu nhận 1.100 đồng). Thời gian thanh toán 25/6/2021.

Công ty cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (HLS): Ngày 7/6 – ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 18/6/2021.

Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành gần 1,47 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 18%.

Giá  trị phát hành theo mệnh giá 14,7 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Dây và cáp điện Taya Việt Nam (TYA): Ngày 16/6 – ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 17,5% (01 cổ phiếu nhận 1.750 đồng). Thời gian thanh toán 7/7/2021.

Công ty cổ phần Bia Hà Nội Thanh Hóa (THB): Ngày 11/6 – ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2,5% (01 cổ phiếu nhận 250 đồng). Thời gian thanh toán 30/6/2021.

Công ty cổ phần Thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu (PSH): Ngày 10/6 – ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 1,5% (01 cổ phiếu nhận 150 đồng). Thời gian thanh toán 9/7/2021.

Công ty cổ phần Khoáng sản và xi măng Cần Thơ (CCM): Ngày 9/6 – ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 21/6/2021.

Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin (VMA): Ngày 4/6 – ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 14/6/2021.

Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội (NS2): Ngày 11/6 – ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 1,17% (01 cổ phiếu nhận 117 đồng). Thời gian thanh toán 9/7/2021.

Công ty cổ phần 26 (X26): Ngày 10/6 – ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 22/6/2021.

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội (DTP): Ngày 7/6 – ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 7/7/2021.

toquoc.vn