Lao động nghỉ việc cần lấy ngay sổ bảo hiểm xã hội để được hưởng những khoản tiền này

19/03/2022 15:38:00 toquoc.vn
Sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ là căn cứ quan trọng để người lao động có thể hưởng những quyền lợi cần thiết. Tuy nhiên, nhiều người sau khi nghỉ việc còn thờ ơ với việc lấy sổ BHXH.

Hỗ trợ học nghề

Theo Điều 55 Luật Việc làm, người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 9 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng có thể làm hồ sơ để nhận khoản hỗ trợ này.

Hồ sơ hưởng hỗ trợ học nghề bao gồm các giấy tờ sau:

TH1 - Đang chờ giải quyết hoặc đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có nhu cầu học nghề tại nơi hưởng: Đơn đề nghị hỗ trợ học nghề.

TH2 - Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có nhu cầu học nghề tại địa phương khác: Đơn đề nghị hỗ trợ học nghề và Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp.

TH3 - Đủ điều kiện hưởng hỗ trợ học nghề nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Đơn đề nghị hỗ trợ học nghề theo mẫu.

Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc, quyết định thôi việc, quyết định sa thải, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng …

Sổ bảo hiểm xã hội.

Như vậy, trong trường hợp 3, để hưởng hỗ trợ học nghề, hồ sơ mà người lao động nộp sẽ phải có sổ bảo hiểm xã hội. Trong khi đó, nếu đang chờ giải quyết hoặc đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trước đó, người lao động đã phải nộp sổ bảo hiểm xã hội cho trung tâm dịch vụ việc làm.

Tóm lại, nếu nghỉ việc mà không lấy sổ bảo hiểm xã hội, người lao động cũng sẽ không được nhận hỗ trợ học nghề. Nếu không làm thủ tục hưởng thì người lao động sẽ mất quyền lợi này mà không được cộng dồn cho lần hưởng sau.

Trợ cấp thất nghiệp

Điều 47 Luật Việc làm năm 2013 quy định, để được hưởng trợ cấp thất nghiệp ngay sau khi nghỉ việc, người lao động phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. (Trừ trường hợp Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật, người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng)

- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng.

- Đã nộp hồ sơ tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời gian 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng.

Hồ sơ hưởng trợ cấp bao gồm:

- Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp;

- Bản chính/bản sao có chứng thực/bản sao kèm bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ xác nhận việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;

- Bản chính sổ bảo hiểm xã hội.

- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng trợ cấp. (Trừ các trường hợp: thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, bị tạm giam, chết…)

Sổ bảo hiểm xã hội là một trong những giấy tờ bắt buộc phải có trong hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nếu không có sổ BHXH, dù người lao động đủ các điều kiện khác thì cũng sẽ không được nhận trợ cấp thất nghiệp do hồ sơ không hợp lệ.

Tuy nhiên, trong trường hợp chưa hưởng ngay thì số tiền trợ cấp thất nghiệp này sẽ không mất đi mà thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được bảo lưu và cộng dồn cho lần hưởng tiếp theo khi người lao động đủ điều kiện.

Bảo hiểm xã hội một lần

Theo quy định tại khoản 1 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014 và khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 95/2013/QH13, nếu không thuộc các trường hợp đặc biệt, người lao động sau 1 năm kể từ khi nghỉ việc sẽ được lấy bảo hiểm xã hội 1 lần. 

Quyết định 222/QĐ-BHXH năm 2021 đã hướng dẫn cụ thể hồ sơ đề nghị nhận bảo hiểm xã hội 1 lần trong trường hợp này gồm:

- Bản chính Sổ bảo hiểm xã hội.

- Bản chính Đơn đề nghị.

Theo đó, có thể nhận thấy, hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần cũng buộc phải có sổ bảo hiểm xã hội. Nếu không có sổ bảo hiểm xã hội, hồ sơ sẽ bị thông báo là không hợp lệ. Chính vì vậy, nếu muốn nhận số tiền này, người lao động bắt buộc phải trở lại công ty cũ để lấy sổ bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên, nếu chưa rút bảo hiểm xã hội một lần ngay, người lao động không bị mất đi quyền lợi. Thời gian tham gia bảo hiểm xã hội sẽ tiếp tục được bảo lưu đến khi có đủ hồ sơ để thực hiện rút một lần.

 
 
 
 
 
 
toquoc.vn