Lãi sau thuế 6 tháng tăng 39%, Rạng Đông đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 4.500 tỷ đồng

23/07/2021 06:58:00 congluan.vn
(CLO) Năm 2021, Rạng Đông lên kế hoạch kinh doanh thận trọng với doanh thu 4.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 225 tỷ đồng, lần lượt bằng 91,4% và 53% so với thực hiện năm trước.

Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã RAL) đã công bố báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu thuần đạt 1.143 tỷ đồng tăng 23% so với cùng kỳ.

Giá vốn hàng bán tăng mạnh đến gần 37% khiến lợi nhuận gộp giảm 4% so với cùng kỳ xuống 301 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, Rạng Đông lãi ròng gần 80 tỷ đồng, vẫn tăng 27% so với quý 2/2020.

RAL_chart

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Rạng Đông ghi nhận 2.675 tỷ đồng doanh thu thuần và 240 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương ứng tăng 31% và 37% so với cùng kỳ.

Lãi ròng sau thuế đạt 190 tỷ đồng, tăng 39% so với nửa đầu năm ngoái.

Năm 2021, Rạng Đông lên kế hoạch kinh doanh thận trọng với doanh thu 4.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 225 tỷ đồng, lần lượt bằng 91,4% và 53% so với thực hiện năm trước.

Như vậy, công ty đã vượt 6,7% mục tiêu lợi nhuận trước thuế đề ra cả năm.

Lợi nhuận tăng trưởng tuy nhiên Rạng Đông lại âm dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh tới hơn 205 tỷ đồng trong khi cùng kỳ còn lãi 12 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu khiến dòng tiền kinh doanh âm đến từ sự gia tăng mạnh của các khoản phải thu và tồn kho.

Thời điểm 30/6, công nợ phải thu của Rạng Đông đã tăng 26% so với đầu kỳ lên 2.531 tỷ đồng, chiếm tới 53% tổng tài sản.

Giá trị hàng tồn kho cũng tăng 23% so với đầu kỳ lên 806 tỷ đồng.

Phần lớn sự gia tăng được tài trợ bởi phần vốn vay ngắn hạn và chiếm dụng của nhà cung cấp (phải trả người bán) lần lượt tăng 290 tỷ đồng và 460 tỷ đồng so với đầu năm.

Minh Nhật

congluan.vn