Lãi đột biến từ liên doanh liên kết, lợi nhuận quý 1/2022 của Gemadept (GMD) tăng 85% so với cùng kỳ

24/04/2022 06:15:00 toquoc.vn
Trong quý 1/2022, khoản lãi trong công ty liên doanh liên kết tăng đột biến gấp 5 lần lên mức 126 tỷ đồng giúp lãi ròng của Gemadept tăng đến 85% so với cùng kỳ, đạt 319 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Gemadept (mã GMD) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2022 với doanh thu 880 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu khai thác cảng vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất (84%) đóng góp 736 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, mảng logistics và cho thuê văn phòng đóng góp 144 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ.

Giá vốn tăng chậm hơn doanh thu giúp biên lãi gộp được cải thiện từ 37,7% lên 40% tương ứng lợi nhuận gộp 352 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ.

Trong quý 1/2022, khoản lãi trong công ty liên doanh liên kết tăng đột biến gấp 5 lần lên mức 126 tỷ đồng giúp lãi ròng của Gemadept tăng đến 85% so với cùng kỳ, đạt 319 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC Gemadept

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Gemadept đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 3.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và 24% so với thực hiện trong năm 2021.

Nếu thành công, đây sẽ là mức lợi nhuận cao thứ hai trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp cảng biển này, chỉ sau kết quả đột biến năm 2018 nhờ bán vốn các công ty con. Gemadept dự kiến sẽ chi trả cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ 12% bằng tiền mặt.

Tại Đại hội, Gemadept sẽ được trình cổ đông phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ. Theo đó, công ty dự kiến chào bán tối đa là hơn 100 triệu cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ 3:1 với giá phát hành dự kiến 20.000 đồng/cổ phiếu. Nếu thành công, vốn điều lệ của Gemadept sẽ tăng từ 3.013 tỷ đồng lên 4.108 tỷ đồng.

Số tiền dự kiến thu về từ đợt phát hành 2.000 tỷ đồng sẽ được Gemadept dùng để tăng vốn góp vào Công ty cổ phần Cảng Nam Đình Vũ để thực hiện đầu tư mở rộng giai đoạn 2 và góp vốn vào các dự án cảng thủy nội địa (800 tỷ đồng); tăng vốn góp vào Công ty cổ phần Cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link để thực hiện đầu tư mở rộng giai đoạn 2 (1.000 tỷ đồng); đầu tư mua sắm tài sản cố định phát triển hoạt động kinh doanh là (209 tỷ đồng).

Thời điểm cuối quý 1/2022, tổng tài sản của Gemadept đạt mức 10.900 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm trong đó tài sản cố định (3.200 tỷ đồng) và đầu tư tài chính dài hạn chủ yếu vào các công ty liên kết (2.900 tỷ đồng) chiếm phần lớn.

Ngoài ra, công ty còn rót 45 tỷ đồng đầu tư chứng khoán vào 2 cổ phiếu trên UpCOM là TDS và MMC với giá gốc thời điểm 31/3 gần 46 tỷ đồng nhưng tạm ghi lỗ 1,6 tỷ đồng.

Các công ty liên kết của Gemadet tại thời điểm 31/3/2022

 

 
 
toquoc.vn