Kinh Bắc (KBC): Quý 2 lãi 71 tỷ đồng, giảm sâu so với quý đầu năm 2021

11/08/2021 13:32:00 toquoc.vn
Mặc dù doanh thu và lợi nhuận quý 2 tăng cao so với cùng kỳ tuy nhiên so với 2 quý kinh doanh gần đây của Kinh Bắc (KBC) thì lại thấp hơn đáng kể.

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - Công ty cổ phần (Mã CK: KBC) đã công bố Báo cáo tài chính quý 2/2021 và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021.

Theo đó, riêng quý 2/2021, doanh thu thuần đạt 750 tỷ đồng, sau khi trừ giá vốn lợi nhuận gộp đạt 448 tỷ đồng tăng tới 296% so với quý 2/2020.

Trong kỳ chi phí tài chính và chi phí Quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng thêm 230% và 212%, nhờ lãi gộp ở mức cao nên sau khi trừ các khoản chi phí lợi nhuận sau thuế đạt 70,6 tỷ đồng tăng cao gấp 6,4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 34,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ gần 3 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty nguyên nhân lợi nhuận quý 2/2021 tăng đột biến là do công ty tăng ghi nhận doanh thu từ hợp đồng cho thuê đất khu công nghiệp và đô thị.

Mặc dù doanh thu và lợi nhuận quý 2/2021 tăng cao so với cùng kỳ tuy nhiên so với 2 quý gần đây thì lại thấp hơn đáng kể.

Kinh Bắc (KBC): Quý 2 lãi 71 tỷ đồng, giảm sâu so với quý đầu năm 2021 - Ảnh 1.
 

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Kinh Bắc ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.752 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 785 tỷ đồng, lần lượt tăng 278% và 647% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, Kinh Bắc đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 6.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 2.000 tỷ đồng. 

Như vậy, mặc dù doanh thu và lợi nhuận sau 6 tháng đầu năm 2021 tăng cao nhưng Kinh Bắc cũng mới chỉ hoàn thành được các chỉ tiêu kinh doanh ở mức thấp với 42% mục tiêu về doanh thu và 39% mục tiêu về lợi nhuận.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của Kinh Bắc tăng 16,6% so với đầu năm lên 27.732 tỷ đồng.

Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 11.623 tỷ đồng, chiếm 42% tổng tài sản, tập trung lớn nhất là ở dự án Khu công nghiệp và Khu đô thị Tràng Cát (7.270 tỷ đồng).

Kinh Bắc (KBC): Quý 2 lãi 71 tỷ đồng, giảm sâu so với quý đầu năm 2021 - Ảnh 2.
 

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 30,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.997 tỷ đồng lên 8.635 tỷ đồng.

Trong đó, đáng chú ý khoản mục phải thu khác về cho vay ngắn hạn tăng đột biến từ 925 tỷ đồng lên 1.822 tỷ đồng.

Kinh Bắc (KBC): Quý 2 lãi 71 tỷ đồng, giảm sâu so với quý đầu năm 2021 - Ảnh 3.
 

Ngoài ra, trong kỳ tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 30% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.726 tỷ đồng lên 7.491 tỷ đồng và chiếm 27% tổng nguồn vốn.

toquoc.vn