Kinh Bắc báo lãi quý 1/2021 đạt 715 tỷ đồng nhưng 'kho tiền mặt' giảm 39%

03/05/2021 22:57:00 congluan.vn
(CLO) Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - Công ty Cổ phần (Mã: KBC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021 với kết quả khá khả quan.

Trong quý 1/2021, doanh thu hợp nhất của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc đạt gần 2.002 tỷ đồng, gấp gần 4 lần quý 1/2020.

Trong đó, 95% doanh thu của Kinh Bắc đến từ hoạt động cho thuê đất và chuyển nhượng bất động sản (1.904 tỷ đồng).

Nguồn thu còn lại đến từ cho thuê kho, nhà xưởng, văn phòng (26 tỷ đồng) và cung cấp nước sạch, điện, phí dịch vụ và xử lý nước thải (71 tỷ đồng).

Trong kỳ, biên lãi gộp tăng từ 44% lên hơn 56% đã giúp lãi gộp quý đầu năm của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc đạt hơn 1.123 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ 2020.

Quý 1/2021, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc ghi nhận gần 42 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, phần lớn là lãi tiền gửi và cho vay.

Trong khi cùng kỳ 2021 là 16,5 tỷ đồng.

Các loại chi phí trong quý 1 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc đều tăng.

Chi phí tài chính và chi phí quản lý tăng lần lượt 95% và 23%, trong khi đó, chi phí bán hàng gấp gần 9 lần cùng kỳ, với gần 108 tỷ đồng.

Dù chi phí tăng nhưng Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc vẫn báo lãi sau thuế đạt gần 715 tỷ đồng, trong khi quý cùng kỳ chỉ đạt hơn 94 tỷ đồng.

Lãi ròng quý đầu năm 2021 đạt hơn 599 tỷ đồng, gấp hơn 11 lần cùng kỳ năm 2020.

Lên kế hoạch cho năm 2021, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc kỳ vọng doanh thu hợp nhất đạt 6.600 tỷ đồng, gấp 2,7 lần và lợi nhuận sau thuế 2.000 tỷ đồng, gấp 7,4 lần năm 2020.

Như vậy, 3 tháng đầu năm, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc đã thực hiện được hơn 30% chỉ tiêu doanh thu và 30% chỉ tiêu lợi nhuận.

1

Tính đến 31/3/2021, tổng tài sản của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc ghi nhận hơn 25.000 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm.

Chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn tăng 30%, ghi nhận 8.642 tỷ đồng.

Trong khi đó, hàng tồn kho (chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang các dự án) ghi nhận hơn 11.000 tỷ đồng, giảm nhẹ 3%.

Nợ phải trả tại thời điểm 31/3/2021 tăng 6%, lên gần 14.000 tỷ đồng, chủ yếu do tăng vay ngắn hạn lên 7.733 tỷ đồng, tương đương tăng 11% so với đầu năm.

Hơn nữa, vay nợ tài chính ngắn và dài hạn của Công ty giảm lần lượt 13% và 3%, còn hơn 5.000 tỷ đồng và 4.000ntỷ đồng.

Mặt khác, khoản mục người mua trả tiền trước tăng 23%, đạt gần 1.101 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, 3 tháng đầu năm, lượng tiền và các khoản tương đương tiền tại Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc giảm 39% xuống còn hơn 643 tỷ đồng. Trong khi nợ ngắn hạn phải trả tại Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc ở mức hơn 7.733 tỷ đồng.

Như vậy, hệ số khả năng thanh toán tức thời là 0,083 lần; hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn tại Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc là 2,9 lần.

Quý 1/2021, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm hơn 406,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đạt 32,6 tỷ đồng.

Trong đó, dòng tiền thuần sử dụng vào hoạt động kinh doanh âm hơn 235 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2020 chỉ âm gần 136 tỷ đồng; lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm gần 355 tỷ đồng, cùng kỳ 2020 đạt 19 tỷ đồng.

Tại Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 mới đây, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Tổng giám đốc Kinh Bắc cho biết, cuối năm 2020, doanh nghiệp đã thu hút được 150 ha trên các khu công nghiệp.

Tuy nhiên, đây mới là ký thoả thuận biên bản ghi nhớ (MOU) và khách hàng đặt cọc chứ chưa phát sinh doanh thu. Hợp đồng chính thức sẽ được ký trong năm nay.

Trên thị trường chứng khoán, kể từ giữa tháng 12/2020, cổ phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc dần bắt được đà tăng.

Chốt phiên giao dịch ngày 29/4/2021, thị giá cổ phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc ở mức 37.450 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân tính từ đầu năm lên gần 7 triệu cp/ngày.

Mạnh Quân

congluan.vn