Kiến nghị thu hồi nhiều vị trí 'đất vàng' sử dụng sai mục đích để làm trụ sở, trường học

02/12/2021 17:26:00 congluan.vn
Cử tri Hà Nội kiến nghị thu hồi đất đối với khu đất tại số 59 ngõ Thông Phong và 30 Đoàn Thị Điểm (phường Quốc Tử Giám, Đống Đa) để xây dựng trụ sở làm việc cho Đảng ủy, HĐND, Uỷ ban Nhân dân phường, trường cấp 1,2 và trường mầm non.

Mới đây cử tri quận Đống Đa, Hà Nội có kiến nghị liên quan đến việc thu hồi nhiều vị trí "đất vàng" sử dụng sai mục đích để làm trụ sở trường học, trong đó có khu đất tại số 59 ngõ Thông Phong và 30 Đoàn Thị Điểm (phường Quốc Tử Giám).

Công ty cổ phần Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội sử dụng đất sai mục đích, cho thuê mượn vi phạm Luật Đất đai.

Kết luận thanh tra chưa được thực hiện

Trước ý kiến cử tri, Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cho biết, Công ty cổ phận xây dựng và lắp máy điện nước Hà Nội sử dụng 2492,6m2 đất tại 59 ngõ Thông Phong, phường Quốc Từ Giám, quận Đống Đa, Hà Nội.

Ngày 14/12/2012, Sở Tài nguyên và Môi trường có Kết luận Thanh tra số 1506/KL-STNMT-TTr việc chấp hành pháp luật đất đai đối với Công ty cổ phần Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội tại địa chỉ số 59 Thông Phong, phường Quốc Tử Giám đã kết luận, Công ty cổ phần Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội sử dụng đất sai mục đích, cho thuê mượn vi phạm Luật Đất đai.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiến nghị Công ty cổ phần Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội chấm dứt ngay việc cho thuê công trình và yêu cầu Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An di chuyển Bệnh viện khỏi khu đất.

Ngày 25/01/2013, Uỷ ban Nhân dân Thành phố có Văn bản số 892/UBND-TNMT đồng ý với nội dung Kết luận của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường .

Ngày 12/9/2013, Uỷ ban Nhân dân Thành phố có Văn bản số 6721/UBND-TNMT và Văn bản số 4491/UBND-TNMT ngày 01/7/2015 chấp thuận cho Công ty cổ phần Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội và Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An gia hạn thời gian phải di chuyển cơ sở khám chữa bệnh tại địa chỉ nêu trên đến hết ngày 30/6/2017.

Ngày 17/01/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường có báo cáo về việc xem xét, đề nghị được gia hạn thời gian di chuyển Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An tại 59 ngõ Thông Phong.

Theo đó, trong thời gian di chuyển đến địa điểm mới, cho phép Công ty cổ phần Xây lắp điện nước Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa tư nhân Tràng An tiếp tục sử dụng tạm thời diện tích đất tại địa chỉ 59 Thông Phong để Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An được ổn định hoạt động khám chữa bệnh phục vụ nhân dân và có điều kiện để chuẩn bị đầu tư cho địa điểm mới tại Lô đất CC2 Khu đô thị Hạ Đình, quận Thanh Xuân.

Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An phối hợp với Công ty cổ phần Xây lắp điện nước Hà Nội khẩn trương xây dựng lộ trình tiến độ di dời Bệnh viện ra khỏi khu đất 59 Thông Phong đến địa điểm mới, báo cáo Uỷ ban Nhân dân Thành phố xem xét, chấp thuận.

Ngày 13/02/2018, Uỷ ban Nhân dân Thành phố có Văn bản số 1297/VP-ĐT trong đó, đồng ý với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản nêu trên. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị khẩn trương có phương án, tiến độ di chuyển, tiếp nhận, bàn giao khu đất, báo cáo Uỷ ban Nhân dân Thành phố.

Được biết, theo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 65/NQ-CP ngày 25/5/2018, vị trí khu đất nằm trong khu vực quy hoạch là đất thương mại dịch vụ.

Liên quan đến nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra đối với Công ty cổ phần Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội và Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An.

Ngày 25/10/2021, Đoàn kiểm tra đã có Văn bản số 538/TB-STNMT về việc Thông báo kiểm tra việc thực hiện KLTT và các văn bản chỉ đạo sau thanh tra của Uỷ ban Nhân dân Thành phố đối với Doanh nghiệp quản lý, sử dụng đất tại Khu đất 59 Thông Phong, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa.

Khu đất tại địa chỉ Số 30 Đoàn Thị Điểm sử dụng sai mục đích, tự ý cho thuê sai quy định.

Tự ý cho thuê sai mục đích sử dụng

Đối với khu đất tại địa chỉ Số 30 Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa do Công ty cổ phần Tạp phẩm và bảo hộ lao động quản lý và sử dụng đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định số 5579/QĐ UB ngày 05/8/2005 và Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 04/9/2008 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, với diện tích đất: 2.177,8m2.

Mục đích sử dụng làm trụ sở công ty và cửa hàng giới thiệu sản phẩm (Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh); Thời hạn sử dụng: 2.171,4m2 đất thuê 50 năm kể từ ngày 15/10/1993 và 6,4m2 đất thuê hàng năm.

Quá trình sử dụng, công ty đã tự ý cho các tổ chức, cá nhân thuê một phần diện tích đất để kinh doanh không đúng mục đích đất được giao.

Uỷ ban Nhân dân Thành phố giao Uỷ ban Nhân dân quận Đống Đa kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng đất của các đơn vị, yêu cầu các đơn vị sử dụng đất đúng mục đích được giao (nghiêm cấm việc sử dụng đất sai mục đích), đề xuất phương án xử lý trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định.

Theo ghi nhận của phóng viên tại khu đất 59 Thông Phong hiện nay Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An vẫn tiếp tục sử dụng cho hoạt động khám chữa bệnh.

Khu đất 30 Đoàn Thị Điểm hiện vẫn được sử dụng cho các đơn vị, cá nhân thuê làm cửa hàng kinh doanh.

Minh Chí

congluan.vn