Kiểm toàn Nhà nước đề nghị Đạm Phú Mỹ (DPM) điều chỉnh tăng lợi nhuận năm 2020 thêm 34%

02/07/2021 16:59:00 toquoc.vn
Kiểm toán Nhà nước đã đề nghị Đạm Phú Mỹ điều chỉnh số liệu trên sổ kế toán và Báo cáo tài chính năm 2020, đồng thời tiến hành nộp bổ sung khoản thuế Thu nhập doanh nghiệp tăng thêm có giá trị 29,3 tỷ đồng.

Mới đây, Kiểm toán Nhà nước đã thông báo về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty cổ phần (PVFCCo - Đạm Phú Mỹ, mã chứng khoán: DPM) trong năm 2020.

Kiểm toán Nhà nước đánh giá, hoạt động Sản xuất kinh doanh và công tác quản trị của Đạm Phú Mỹ là minh bạch, tuân thủ pháp luật, kết quả kinh doanh phản ánh đúng thực tế thị trường.

Một điểm đáng chú ý nhất trong kết quả công bố là số liệu các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất năm 2020 của Đạm Phú Mỹ.

Cụ thể, báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập ghi nhận, doanh thu đạt 8.040 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế đạt 848 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế đạt 702 tỷ đồng.

Với kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, doanh thu Đạm Phú Mỹ đạt 8.203 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế đạt 1.117 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế đạt 941 tỷ đồng.

Như vậy, số liệu theo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước tăng lần lượt  2%, 31,7% và 34% so với báo cáo kiểm toán độc lập của Đạm Phú Mỹ.

Nguyên nhân được đưa ra cho sự thay đổi này bao gồm việc khoản mục chi phí sửa chữa bảo dưỡng tổng thể rà soát lại trước khi thực hiện đã giảm 83 tỷ đồng so với dự toán, dẫn đến giảm giá vốn tương ứng.

Phần chi phí bán hàng cũng giảm 23 tỷ đồng do phân bổ lại chi phí vận chuyển đối với lượng hàng tồn kho cuối kỳ. 

Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước điều chỉnh giảm nguyên giá tài sản tạm tính hình thành từ dự án NH3-NPK, tương ứng chi phí khấu hao dự án NH3-NPK đã giảm đi 49 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, phần thu nhập khác của Đạm Phú Mỹ cũng ghi nhận tăng lên do được bổ sung từ khoản bảo hiểm sự cố gián đoạn kinh doanh có giá trị 91 tỷ đồng.

Kiểm toán Nhà nước đã đề nghị Đạm Phú Mỹ rà soát lại một số nghiệp vụ trong công tác tài chính - kế toán để phản ánh kịp thời các nghiệp vụ này trong niên độ kế toán, cụ thể là điều chỉnh số liệu trên sổ kế toán và Báo cáo tài chính năm 2020, đồng thời tiến hành nộp bổ sung khoản thuế Thu nhập doanh nghiệp tăng thêm có giá trị 29,3 tỷ đồng do thay đổi kết quả Sản xuất kinh doanh.

Từ những kết luận trên, công ty cho biết sẽ điều chỉnh các bút toán vào Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và thực hiện các kiến nghị khác của Kiểm toán Nhà nước để hoàn thiện công tác nghiệp vụ của doanh nghiệp.

Trước đến nay, Đạm Phú Mỹ được biết đến là 1 trong 2 đơn vị dẫn đầu ngành phân bón.

Thời gian qua, giá phân bón nhảy vọt cùng với nhu cầu tiêu thụ gia tăng đã đã đưa bức tranh kinh doanh của Đạm Phú Mỹ trở nên sáng sủa, sản lượng sản xuất các sản phẩm đều hoàn thành hoặc vượt mức kế hoạch sau 5 tháng đầu năm. 

Về mặt tiêu thụ, hầu hết các sản phẩm đều vượt kế hoạch và tăng so với năm 2020, riêng sản phẩm NPK Phú Mỹ vượt 5% kế hoạch và tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Ngày 6/7 tới đây Đạm Phú Mỹ sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền.

Tỷ lệ thanh toán 7%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 700 đồng. Thời gian thanh toán 30/7/2021.

Diễn biến trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DPM của Đạm Phú Mỹ hiện giao dịch trong vùng đỉnh lịch sử, chốt phiên 2/7 tại mức giá 23.650 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 30,5% so với thời điểm đầu năm 2021.

Kiểm toàn Nhà nước đề nghị Đạm Phú Mỹ (DPM) điều chỉnh tăng lợi nhuận năm 2020 thêm 34% - Ảnh 1.

Diễn biến cổ phiếu DPM 6 tháng qua

toquoc.vn