Không còn khoản lãi thoái vốn đầu tư, OCH báo lỗ 34 tỷ đồng trong quý 1/2021

06/05/2021 11:25:00 toquoc.vn
Quý 1/2020 OCH ghi nhận khoản lãi thoái vốn tại Công ty Cổ phần Dịch vụ hỗ trợ và phát triển đầu tư ICO và Công ty Cổ phần Khách sạn Suối Mơ vào doanh thu tài chính.

Công ty Cổ phần Khách sạn và dịch vụ OCH (mã chứng khoán OCH) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều giảm sút so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 1 đạt 98 tỷ đồng, giảm 31,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong khi đó tỷ lệ giảm chi phí giá vốn thấp hơn, chỉ 23,3% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 16,5 tỷ đồng, giảm hơn nửa so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Khách sạn và dịch vụ OCH cho biết trong quý 1 vừa qua doanh thu giảm một phần do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến công suất các phòng khách sạn giảm xuống mức thấp.

Bên cạnh đó quý 1 năm nay công ty không còn hợp nhất kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ hỗ trợ và phát triển đầu tư ICO như cùng kỳ năm ngoái do công ty mẹ thoái vốn khỏi đơn vị này từ tháng 3/2020.

Không còn khoản lãi thoái vốn đầu tư, OCH báo lỗ 34 tỷ đồng trong quý 1/2021 - Ảnh 1.
 

Trong quý 1 vừa qua doanh thu tài chính đạt hơn 2,6 tỷ đồng, giảm 255 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Khách sạn và dịch vụ OCH cho biết doanh thu tài chính quý 1 năm nay đến từ thu lãi tiền gửi, trong khi đó quý 1/2020 ghi nhận khoản lãi trên hợp nhất khi thoái vốn tại Công ty Cổ phần Dịch vụ hỗ trợ và phát triển đầu tư ICO và Công ty Cổ phần Khách sạn Suối Mơ.

Cũng do không hợp nhất kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ hỗ trợ và phát triển đầu tư ICO, dẫn tới chi phí tài chính, mà chủ yếu là chi phí lãi vay, giảm được gần 21 tỷ đồng so với cùng kỳ, xuống còn 3,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu giảm nhưng chi phí bán hàng xấp xỉ bằng cùng kỳ với hơn 19 tỷ đồng.

Còn chi phí quản lý doanh nghiệp giảm hơn nửa, còn 26,7 tỷ đồng cùng do không còn hợp nhất kết quả kinh doanh với Công ty Cổ phần Dịch vụ hỗ trợ và phát triển đầu tư ICO.

Tính chung quý 1 Công ty Cổ phần Khách sạn và dịch vụ OCH ghi nhận lỗ 33,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi sau thuế hơn 216 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Khách sạn và dịch vụ OCH đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với chỉ tiêu tổng doanh thu gần 957 tỷ đồng và kế hoạch lợi nhuận sau thuế gần 50,5 tỷ đồng - chưa bằng 19% lợi nhuận đạt được năm 2020.

Như vậy kết thúc quý 1 Công ty Cổ phần Khách sạn và dịch vụ OCH vẫn còn cách rất xa mục tiêu đặt ra cho cả năm cả về doanh thu và lợi nhuận.

toquoc.vn