Khối ngoại chi gần 700 tỷ mua cổ phiếu Thế giới di động ngay khi “hở room” trong sáng 22/4

22/04/2021 12:00:00 toquoc.vn
Tại Đại hội Cổ đông tới đây, Thế giới di động sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu thuần hợp nhất 125.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.750 tỷ đồng, tăng lần lượt 15% và 21% so với thực hiện năm trước.

Ngay từ những phút mở cửa phiên 22/4, khối ngoại đã mua thỏa thuận 4,56 triệu cổ phiếu Thế giới di động (MWG) với mức giá trần 152.400 đồng/cp, tương ứng tổng giá trị 694 tỷ đồng.

Giao dịch này của khối ngoại đến ngay khi Thế giới di động "hở room" do phát hành 9,31 triệu cổ phiếu ESOP.

Trong những năm gần đây, Thế giới di động luôn trong tình trạng kín room 49% và mỗi khi doanh nghiệp này "hở room" do phát hành ESOP đều lập tức được khối ngoại mua vào.

Tại Đại hội Cổ đông tới đây, Thế giới di động sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu thuần hợp nhất 125.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.750 tỷ đồng, tăng lần lượt 15% và 21% so với thực hiện năm trước.

Bên cạnh đó, Thế giới di động sẽ trình chia cổ tức 15% bằng tiền (1.500 đồng/cp) và chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 2:1 (phát hành thêm 237,72 triệu cổ phiếu) cho cổ đông hiện hữu.

Sau những thông tin này, cổ phiếu Thế giới di động đã tăng vọt gần 4% lên 147.000 đồng/cp trong sáng 22/4, mức cao nhất kể từ khi niêm yết tới nay.

toquoc.vn