Khoáng sản Bình Dương (KSB) báo lãi 6 tháng đầu năm giảm 20%

26/07/2021 15:00:00 congluan.vn
(CLO) Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Bimico, Mã CK: KSB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2021 với doanh thu và lợi nhuận giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

 

Lãi giảm mạnh trong quý 2 và 6 tháng đầu năm

Cụ thể, quý 2/2021, doanh thu thuần của Khoáng sản Bình Dương đạt 321 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán ghi nhận 165 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn giảm thấp hơn mức giảm của doanh thu thuần nên biên lãi gộp giảm từ 54% về 49%.

Trong quý 2, doanh thu từ hoạt động tài chính tăng nhẹ từ 4 tỷ đồng quý 2 năm trước lên 6,2 tỷ đồng quý 2 năm nay.

Trong khi đó, chi phí tài chính cũng tăng từ 25,5 lên 28,1 tỷ đồng, trong đó hầu hết là chi phí lãi vay.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp kỳ này cũng được tiết giảm mạnh. Trong đó chi phí bán hàng giảm 39%, còn 22 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 32%, còn 15 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, Khoáng sản Bình Dương báo lãi sau thuế 76 tỷ đồng trong quý 2, giảm 30% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Khoáng sản Bình Dương đạt 568 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 127 tỷ đồng, lần lượt giảm 18% và 20% so với cùng kỳ.

Như vậy, sau 6 tháng doanh nghiệp đã thực hiện được 47% kế hoạch doanh thu và 45% chỉ tiêu lãi sau thuế năm 2021.

Về tình hình tài chính, tính đến cuối quý 2/2021, tổng tài sản của Khoáng sản Bình Dương đạt 3.936 tỷ đồng, không nhiều biến động so với con số 3.924 tỷ đồng đầu năm.

Trong đó phần lớn là khoản phải thu ngắn hạn với 1.943 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm do giảm phải thu ngắn hạn khác trong khi phải thu khách hàng tăng.

Bên cạnh đó, khoản tiền nhàn rỗi trữ cũng giảm gần một nửa, chỉ còn trên 78 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm từ 48 tỷ đồng xuống 25 tỷ đồng.

Khoáng sản Bình Dương giảm nợ vay ngắn hạn từ 349 tỷ đồng xuống 112 tỷ đồng nhưng tăng vay nợ dài hạn từ 293 tỷ đồng lên 627 tỷ đồng.

Tính chung, tổng nợ đi vay trong 6 tháng đầu năm của doanh nghiệp ghi nhận trên 738 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm, chủ yếu là trái phiếu dài hạn.

Ngoài ra, vốn chủ sở hữu của Khoáng sản Bình Dương chiếm 43% tổng nguồn vốn với hơn 1.682 tỷ đồng, tăng 6,2% so với đầu năm.

Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 859 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh thận trọng

Năm 2021, Khoáng sản Bình Dương lên kế hoạch kinh doanh thận trọng với doanh thu giảm 7,7% và lợi nhuận giảm 14,3%.

Theo đó doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu ở mức 1.200 tỷ, lợi nhuận sau thuế 280 tỷ, bằng khoảng 85% so với kết quả thực hiện của năm 2020.

Khoáng sản Bình Dương là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác vật liệu xây dựng và bất động sản khu công nghiệp.

Hai lĩnh vực này được đánh giá có tiềm năng lớn trước việc Chính phủ thúc đẩy đầu tư công và làn sóng chuyển dịch sản xuất vào Việt Nam.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của Bimico chững lại trong 3 năm gần đây.

Doanh nghiệp đang khai thác các mỏ đá Tân Đông Hiệp, Phước Vĩnh, Tân Mỹ, Thiện Tân 7, tổng trữ lượng cấp phép 42,9 triệu m3, tính đến cuối năm 2020 còn 10,4 triệu m3.

Với trữ lượng này thì Bimico còn duy trì khai thác được thêm hơn 2 năm nữa.

Ngược lại, các mỏ cao lanh vẫn còn trữ lượng lớn 7,7 triệu m3 trên 9,1 triệu m3 được cấp phép khai thác. Bimico đang thực hiện các thủ tục để được khai thác mỏ Tam Lập và đẩy mạnh mảng bất động sản khu công nghiệp.

Thông tin đại Đại Hội đồng cổ đông năm 2021, lãnh đạo Khoáng sản Bình Dương cho biết, năm nay công ty dự chi hơn 1.200 tỷ để đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong đó chi cho công tác đất đai hơn 157 tỷ, hơn 995 tỷ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp, chủ yếu là chi phí đền bù mở rộng.

Đồng thời đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành cấp phép Mỏ Tam Lập giai đoạn 1.

Công ty đang thực hiện giấy phép thăm dò, thiết kế kỹ thuật ĐTM và giấy phép khai thác.

Dự kiến hoàn thành cấp phép khai thác trong quý 3/2021. Mỏ Tân Mỹ trong quý 2/2021 sẽ đưa vào quy hoạch thăm dò khai thác.

Mỏ Thiện Tân 7 tiếp tục đền bù để mở rộng hiện trường khai thác.

Hoàn thành cấp phép giấy phép khai thác sét Bố Lá 33,4ha. Đang xin chủ trương đầu tư mỏ mới tại tỉnh Bình Phước, Đồng Nai nhằm phục vụ phát triển của công ty.

Về công tác đầu tư Khu công nghiệp Đất Cuốc giai đoạn 2, năm nay công ty hoàn thành thủ tục hồ sơ quy hoạch mở rộng Khu công nghiệp này lên 553 ha.

Đẩy nhanh công tác đền bù, xây dựng hạ tầng nhằm phấn đấu có đất thương phẩm trong năm 2021.

Thanh Thư

congluan.vn