Kho bạc Nhà nước tiến hành 200 cuộc kiểm tra nội bộ đột xuất

01/12/2021 07:53:00 congluan.vn
Theo tin từ Kho bạc Nhà nước (KBNN), cơ quan này đã tiến hành gần 200 cuộc kiểm tra đột xuất các đơn vị trong hệ thống, qua đó phát hiện một số thiếu sót, vi phạm.

Ông Đinh Mạnh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh tra Kiểm tra Kho bạc Nhà nước cho biết, để phát huy hết vai trò của công tác thanh tra, kiểm tra giúp nâng cao hoạt động nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước, trong thời gian tới, hệ thống Kho bạc Nhà nước sẽ tăng cường kiểm tra nội bộ, nâng cao trách nhiệm thực thi công việc của công chức, viên chức, kịp thời phát hiện, uốn nắn, chấn chỉnh các tồn tại, thiếu sót, giữ vững kỷ cương, kỷ luật tài chính hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Đồng thời, Kho bạc Nhà nước xây dựng và vận hành hệ thống giám sát từ xa các hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước; đổi mới công tác kiểm tra, giám sát nội bộ trong toàn hệ thống nhằm rút ngắn thời gian kiểm tra trực tiếp.

Từng bước chuyển từ phương thức kiểm tra thủ công trực tiếp tại trụ sở Kho bạc Nhà nước - là đối tượng được kiểm tra sang thực hiện kiểm tra, giám sát từ xa theo phương thức điện tử.

Trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát nội bộ trong toàn hệ thống luôn được Kho bạc Nhà nước (KBNN) quan tâm, chỉ đạo nhằm mục tiêu chủ động phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, sai sót trong hoạt động nghiệp vụ, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ; nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng giao dịch…

Thông qua các cuộc kiểm tra đã giúp cho Kho bạc Nhà nước các cấp thấy được những tồn tại trong hoạt động Kho bạc Nhà nước, thấy được vướng mắc trong tổ chức thực hiện các quy định mới của pháp luật liên quan đến hoạt động Kho bạc Nhà nước...

Sau khi kết thúc các đợt kiểm tra, Kho bạc Nhà nước đều có văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh chung trong toàn hệ thống.

Việc tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm tra; xử lý các vấn đề phát sinh sau các cuộc kiểm tra nội bộ trong hệ thống Kho bạc Nhà nước cũng được thực hiện theo đúng quy trình về xử lý sau kiểm tra nội bộ trong toàn hệ thống.

Báo cáo từ Vụ Thanh tra Kiểm tra- Kho bạc Nhà nước cho biết, đối với công tác kiểm tra nội bộ, từ năm 2016 đến năm 2018, trung bình mỗi năm toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện được trên 900 cuộc.

Tuy nhiên, trong 2 năm 2020 và 2021, do dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp cả nước, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội nên đã giảm khoảng 200 cuộc kiểm tra so với những năm trước.

Báo cáo này cũng cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2021, Kho bạc Nhà nước cũng đã tiến hành gần 200 cuộc kiểm tra đột xuất các đơn vị trong hệ thống đối với công tác quản lý, sử dụng tài khoản đăng nhập chương trình nghiệp vụ, bảo mật chứng thư số nhằm đánh giá khách quan, chính xác tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, qua đó phát hiện kịp thời các sai sót nghiệp vụ, hành vi vi phạm. 

Dương Lâm

congluan.vn