Hụt nguồn thu trong năm 2020, LDG lên kế hoạch lợi nhuận sau thuế cao gấp 23 lần lên 301 tỷ đồng

26/03/2021 06:23:00 toquoc.vn
Hiện, danh mục dự án LDG gồm 15 dự án, trong đó 7 dự án đang thực hiện thủ tục pháp lý. Một số dự án đã hoàn thiện và đang hoàn tất bàn giao cho khách hàng gồm Sài Gòn Intela (Bình Chánh, 9.016m2), Maria Tower (Bình Dương, 10.655m2), Viva Square (Đồng Nai, 21.158m2).

Năm 2021, LDG nhận định sẽ là một năm khó khăn của nền kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng khi dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Theo đó, năm nay Công ty dự kiến sẽ tập trung triển khai các dự án đã nhận chuyển nhượng hoàn thiện thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và bán hàng.

Tương ứng, Hội đống quản trị dự kiến trình kế hoạch doanh thu 1.574 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 301 tỷ, lần lượt 13,4% và tăng mạnh gấp hơn 23 lần so với năm 2020.

Kết thúc năm 2020, LDG đạt 1.388 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 77% so với cùng kỳ, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế giảm từ mức 603 tỷ xuống còn 13 tỷ đồng do không còn khoản thu thanh lý khoản đầu tư dài hạn. So với kế hoạch, LDG chỉ hoàn thành được 65% mục tiêu về doanh thu và vỏn vẹn 2% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

Hụt nguồn thu trong năm 2020, LDG lên kế hoạch LNST cao gấp 23 lần lên 301 tỷ đồng - Ảnh 1.
 
Hụt nguồn thu trong năm 2020, LDG lên kế hoạch LNST cao gấp 23 lần lên 301 tỷ đồng - Ảnh 2.
 

Hiện, danh mục dự án LDG gồm 15 dự án, trong đó 7 dự án đang thực hiện thủ tục pháp lý. Một số dự án đã hoàn thiện và đang hoàn tất bàn giao cho khách hàng gồm Sài Gòn Intela (Bình Chánh, 9.016m2), Maria Tower (Bình Dương, 10.655m2), Viva Square (Đồng Nai, 21.158m2).

Hụt nguồn thu trong năm 2020, LDG lên kế hoạch LNST cao gấp 23 lần lên 301 tỷ đồng - Ảnh 3.
 
Hụt nguồn thu trong năm 2020, LDG lên kế hoạch LNST cao gấp 23 lần lên 301 tỷ đồng - Ảnh 4.
 
Hụt nguồn thu trong năm 2020, LDG lên kế hoạch LNST cao gấp 23 lần lên 301 tỷ đồng - Ảnh 5.
 

Một nội dung đáng quan tâm khác, Hội đồng quản trị cũng lên kế hoạch phát hành ESOP. Số lượng phát hành dự kiến 1 triệu cổ phần ESOP, nguồn tài trợ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối luỹ kế.

toquoc.vn