Hơn 25.750 doanh nghiệp ngừng hoạt động trong tháng đầu năm 2021

03/02/2021 06:04:00 vtcnew.vn
Cụ thể, hơn 25.750 doanh nghiệp doanh nghiệp rút khỏi thị trường, tăng trên 36% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hơn 18.750 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, chiếm hơn 70%; 5.602 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ giải thể; 2.095 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Theo thống kê mới nhất của Cục đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cùng Tổng cục Thống kê, trong tháng 1/2021, tình hình phát triển doanh nghiệp tại Việt Nam có nhiều biến động.

Cụ thể, hơn 25.750 doanh nghiệp doanh nghiệp rút khỏi thị trường, tăng trên 36% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hơn 18.750 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, chiếm hơn 70%; 5.602 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ giải thể; 2.095 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Số lượng doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh trong tháng đầu năm 2021 là 18.055 doanh nghiệp, tăng 54,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong tháng 1/2021, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ giải thể là 5.602 doanh nghiệp, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2020. 

Các ngành kinh doanh có số lượng doanh nghiệp chờ giải thể lớn nhất là: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy (chiếm 38,4%); Công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 11,6%); Xây dựng (chiếm 9,4%).

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng 1/2021 là 2.095 doanh nghiệp, tăng 29,2% so với cùng kỳ năm 2020. 

Theo Bộ KH&ĐT, phần lớn các doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh và giải thể là những doanh nghiệp trẻ, quy mô nhỏ. Đây là đối tượng rất dễ chịu tổn thương do tác động tiêu cực từ những cú sốc bên ngoài.

Cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tháng 1/2021 Việt Nam có số doanh nghiệp mới thành lập tăng gần 22%, với hơn 10.000 doanh nghiệp, trong đó có 167 doanh nghiệp có quy mô vốn cao nhất trên 100 tỷ đồng. Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 15,4 tỷ đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong tháng 01/2021 là 395.063 tỷ đồng (tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2020).

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng ở tất cả các quy mô vốn, trong đó tập trung chủ yếu ở quy mô vốn từ 0-10 tỷ đồng với 8.792 doanh nghiệp (chiếm 87,1%, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2020).

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập ở quy mô từ 10 - 20 tỷ đồng là 634 doanh nghiệp; ở quy mô từ 20 - 50 tỷ đồng là 326 doanh nghiệp; từ 50 - 100 tỷ đồng là 172 doanh nghiệp và ở quy mô trên 100 tỷ đồng là 167 doanh nghiệp.

Tháng 1, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đạt 6.500 trường hợp, giảm hơn 23,2% so với cùng kỳ năm 2020.

vtcnew.vn