Hơn 1.520 tỷ đồng vi phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân sách

22/02/2023 02:00 giaoducthoidai.vn

Ngày 20/2/2023, Thanh tra Chính phủ cho biết: Trong năm 2022, Thanh tra Chính phủ và Thanh tra các bộ, ngành, địa phương tập trung thanh tra công tác quản lý Nhà nước trên các ngành, lĩnh vực quan trọng, dư luận xã hội quan tâm. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ các cuộc thanh tra, nhất là các cuộc thanh tra đột xuất.

Việc chuyển thông tin, hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra có nhiều tiến bộ. Số tập thể, cá nhân bị kiến nghị kiểm điểm, xử lý và số quyết định xử phạt hành chính, số tiền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thanh tra chuyên ngành đều tăng so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, số tập thể bị kiến nghị xử lý hành chính tăng 50,8%, số cá nhân tăng 38%; số quyết định xử phạt hành chính tăng 10%, số tiền xử phạt hành chính tăng 52,2%.

Năm 2022 đã tiến hành 1.228 cuộc thanh tra trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản. Trong đó, kết thúc và ban hành kết luận 1.000 cuộc thanh tra.

Qua thanh tra 2.748 đơn vị đã phát hiện vi phạm với số tiền 377 tỷ đồng. Cơ quan thanh tra kiến nghị thu hồi 180 tỷ đồng, 3 ha đất; kiến nghị xử lý khác 197 tỷ đồng.

Ngoài ra là việc kiến nghị xử lý hành chính 673 tổ chức, 1.338 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 8 vụ với 2 đối tượng. Trong lĩnh vực này, các địa phương phát hiện nhiều đơn vị có vi phạm như: Nghệ An, Hà Nội, Lai Châu, Tiền Giang, Sóc Trăng...

Trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, cơ quan thanh tra đã tiến hành 3.440 cuộc thanh tra. Trong đó, kết thúc và ban hành kết luận 2.850 cuộc. Qua thanh tra 6.631 đơn vị đã phát hiện vi phạm với số tiền trên 1.520 tỷ đồng và 19,6 ha đất.

Cơ quan thanh tra đã kiến nghị thu hồi 552 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác là 969 tỷ đồng và 19,6 ha đất. Ngoài ra, cơ quan thanh tra cũng kiến nghị xử lý hành chính 1.520 tổ chức, 3.817 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 60 vụ với 100 đối tượng. Trong số này, các địa phương phát hiện nhiều đơn vị vi phạm như: Thanh Hóa, Khánh Hòa, Kiên Giang, Hải Dương, Bắc Giang, Nghệ An...

Ở lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, cơ quan thanh tra đã tiến hành 1.141 cuộc thanh tra. Trong đó, kết thúc và ban hành kết luận 748 cuộc. Qua thanh tra 1.887 đơn vị, cơ quan thanh tra phát hiện vi phạm với số tiền trên 581 tỷ đồng và 5.487 ha đất.

Cơ quan thanh tra cũng kiến nghị thu hồi 100 tỷ đồng và 569 ha đất; kiến nghị xử lý khác 482 tỷ đồng và 4.918 ha đất. Ngoài ra, kiến nghị xử lý hành chính 888 tổ chức, 1.137 cá nhân và chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 44 vụ với 78 đối tượng. Trong lĩnh vực này, các địa phương phát hiện nhiều đơn vị vi phạm như: TPHCM, Bến Tre, Lai Châu, Bắc Ninh, Quảng Nam, Tiền Giang…

Link gốc