Hodeco (HDC): Quý 2 lãi 65 tỷ đồng tăng 79% so với cùng kỳ 2020

29/07/2021 09:46:00 toquoc.vn
Nhờ ghi nhận doanh thu từ hàng loạt các dự án và lợi nhuận cao từ kinh doanh bê tông tươi giúp Hodeco (HDC) lãi tăng trưởng trong quý 2.

Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Mã chứng khoán HDC) đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2021 và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021.

Theo đó, riêng quý 2/2021, doanh thu đạt 342,8 tỷ đồng, sau khi trừ giá vốn lợi nhuận gộp tăng 73% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 45,96 tỷ đồng lên 109 tỷ đồng;

Trong kỳ chi phí tài chính tăng 26%, chi phí bán hàng tăng 375% nên kết quả lợi nhuận sau thuế đạt 64,7 tỷ đồng tăng 78,7% so với cùng kỳ năm trước.

Hodeco (HDC): Quý 2 lãi 65 tỷ đồng tăng 79% so với cùng kỳ 2020 - Ảnh 1.
 

Hodeco cho biết, doanh thu tăng cao trong quý 2/2021 chủ yếu do công ty ghi nhận một phần của dự án The Light City giai đoạn 1 và từ các dự án Ngọc Tước, Tây 3/2, Ecotown Phú Mỹ.

Mặt khác việc kinh doanh bê tông tươi cũng đem lại lợi nhuận cao – tăng 97,5% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Hodeco ghi nhận doanh thu đạt 638,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 143,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 78,2% và 82% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021 Hodeco đặt mục tiêu doanh thu 1.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 256 tỷ đồng.

Như vậy sau 6 tháng đầu Hodeco đã hoàn thành được 56,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến 30/6/2021 Hodeco đang có 1.256 tỷ đồng chi phí Sản xuất kinh doanh dở dang trong đó tập trung lớn nhất tại khu nhà ở Hải Đăng P12 (1.089 tỷ đồng).

Bên cạnh đó chi phí Sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn là 869 tỷ đồng cao gấp 3,5 lần cùng kỳ trong đó có 622 tỷ đồng của Khu du lịch giải trí Đại Dương tại phường 11.

Hodeco (HDC): Quý 2 lãi 65 tỷ đồng tăng 79% so với cùng kỳ 2020 - Ảnh 2.
 
toquoc.vn