Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tiếp tục bán thoả thuận 51,5 triệu cổ phần HAGL Agrico, giảm sở hữu xuống 11,43% vốn

05/07/2021 07:49:00 toquoc.vn
Giao dịch dự kiến thực hiện thông qua phương thức bán thoả thuận, thời gian thực hiện từ ngày 7/7-5/8/2021. Mục đích nhằm tái cơ cấu tài chính.

Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HAG) tiếp tục đăng ký bán ra cổ phần tại HAGL Agrico (HNG).

Chi tiết, Hoàng Anh Gia Lai dự kiến bán 51,5 triệu cổ phiếu HNG, tương đương giảm tỷ lệ sở hữu từ mức 16,07% xuống còn 11,43% vốn (tương đương 126,7 triệu cổ phiếu).

Giao dịch dự kiến thực hiện thông qua phương thức bán thoả thuận, thời gian thực hiện từ ngày 7/7-5/8/2021.

Mục đích nhằm tái cơ cấu tài chính.

Trước đó, Hoàng Anh Gia Lai vừa hoàn tất thương vụ bán thỏa thuận gần 80 triệu cổ phiếu HNG, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ mức 258 triệu cổ phiếu (23,28% vốn) xuống còn 178 triệu cổ phiếu (16,07% vốn).

Thời gian giao dịch từ ngày 7/5 - 5/6/2021.

Giá trị Hoàng Anh Gia Lai thu về tính theo mệnh giá vào mức 800 tỷ đồng, mục đích Công ty sử dụng tái cấu trúc các khoản nợ tại HDBank.

Quyết liệt tái cơ cấu nợ, Hoàng Anh Gia Lai liên tục bán ra cổ phần tại HNG.

Ghi nhận từ đầu năm, Hoàng Anh Gia Lai đã bán ra 203 triệu cổ phần HNG, giảm sở hữu từ mức gần 30% xuống 11,43% nếu hoàn tất đợt chào bán mới nhất này.

Về phía HAGL Agrico, Hội đồng quản trị Công ty vừa thông qua Nghị quyết về phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ. Số tiền thu về sẽ dùng để thanh toán các khoản nợ ngắn và dài hạn với ngân hàng, nhà cung cấp, các bên liên quan.

Đối tượng chào bán là Thagrico (Thadi cũ).

Ngày 8/1/2021 HAGL Agrico đã tổ chức Đại Hội cổ đông bất thường để thông qua việc phát hành cổ phiếu với mục đích:

(i) Hoán đổi các khoản nợ 5.500 tỷ đồng với Thagrico;

(ii) Thanh toán các khoản nợ đến hạn 1.914 tỷ đồng, trong đó nợ với các công ty liên quan của Hoàng Anh Gia Lai là 703 tỷ đồng.

toquoc.vn