Hoàng Anh Gia Lai (HAG) của 'bầu' Đức lãi gần 22 tỷ đồng quý 3/2021, lỗ lũy kế còn hơn 4.000 tỷ đồng

03/11/2021 15:53:00 congluan.vn
(CLO) Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần giảm 37% xuống mức 1.364 tỷ đồng tuy nhiên HAGL lãi sau thuế 30,1 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ đến 1.965 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL – mã HAG) đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 với doanh thu đạt 554 tỷ đồng, giảm 20% nếu so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, mảng trái cây đạt 220 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ do công ty không còn hợp nhất doanh thu nhóm công ty HAGL Agrico (HNG).

hoang anh gia lai hag cua bau duc lai gan 22 ty dong quy 3 2021 lo luy ke con hon 4000 ty dong hinh 1

Doanh thu bán heo đạt 183 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu bán heo sau 9 tháng lên 442 tỷ đồng.

Hoàng Anh Gia Lai dự kiến đến cuối năm nay sẽ hoàn thiện toàn bộ hệ thống chuồng trại để sẵn sàng cho năm 2022 triển khai nuôi 15.000 heo nái sinh sản va 300.000 heo thịt xuất chuồng mỗi năm.

Công ty cũng có doanh thu bán bò trở lại đạt 27 tỷ đồng sau khoảng 10 quý liên tiếp không có doanh thu mảng này.

Trong kỳ, chi phí tài chính tăng vọt lên 691 tỷ đồng bao gồm 486 tỷ đồng dự phòng giảm giá khoản đầu tư dài hạn (cùng kỳ năm trước không phát sinh khoản mục này) và chi phí lãi vay ngân hàng, vay trái phiếu 166 tỷ đồng.

Mặt khác, Hoàng Anh Gia Lai lại được hoàn nhập dự phòng 493 tỷ đồng vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

Kết quả, Hoàng Anh Gia Lai lãi ròng 21,7 tỷ đồng, khả quan hơn rất nhiều so với khoản lỗ 568 tỷ đồng cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần giảm 37% xuống mức 1.364 tỷ đồng tuy nhiên Hoàng Anh Gia Lai lãi sau thuế 30,1 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ đến 1.965 tỷ đồng.

hoang anh gia lai hag cua bau duc lai gan 22 ty dong quy 3 2021 lo luy ke con hon 4000 ty dong hinh 2

Năm 2021, Hoàng Anh Gia Lai đặt mục tiêu doanh thu thuần 2.055 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 104 tỷ đồng.

Với kết quả đạt được, công ty đã thực hiện được 66% kế hoạch doanh thu và 29% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.

Tại thời điểm 30/9/2021, nợ vay tài chính của Hoàng Anh Gia Lai đã giảm gần 9.800 tỷ đồng so với đầu năm xuống còn hơn 8.300 tỷ đồng.

Công ty còn lỗ lũy kế 4.066 tỷ đồng, giảm khoảng 3.500 tỷ đồng so với hồi quý 2 do công ty đã dùng hết thặng dư vốn cổ phần để xóa bớt lỗ lũy kế.

Minh Nhật

congluan.vn