Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức lỗ lũy kế hơn 7.500 tỷ đồng

05/08/2021 07:36:00 vtcnew.vn
Theo tài liệu vừa công bố, Hoàng Anh Gia Lai sẽ lấy ý kiến về việc dùng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế.

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (Hoàng Anh Gia Lai, mã HAG) vừa thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo tài liệu vừa công bố, Hoàng Anh Gia Lai sẽ lấy ý kiến về việc dùng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế.

Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức lỗ lũy kế hơn 7.500 tỷ đồng - 1

Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức muốn dùng thặng dư vốn cổ phần để xóa lỗ lũy kế hơn 7.500 tỷ đồng. 

Báo cáo tài chính cho thấy tính tới 30/6/2021, lỗ lũy kế của Hoàng Anh Gia Lai vượt 7.548 tỷ đồng, tăng thêm hơn 1,2 ngàn tỷ đồng so với đầu năm.

Thặng dư vốn cổ phần thời điểm này ở mức hơn 3.263 tỷ đồng. Nếu sử dụng toàn bộ số thặng dư này thì lỗ lũy kế của Hoàng Anh Gia Lai sẽ giảm xuống còn gần 4.285 tỷ đồng.

Vẫn theo báo cáo, doanh thu thuần trong quý của gần 535 tỷ đồng, giảm nhẹ 16% so với cùng kỳ năm trước nhưng cao hơn gần gấp đôi so với quý I.

Trong đó, doanh thu bán lợn đạt gần 190 tỷ đồng, vượt doanh thu từ bán trái cây 189 tỷ đồng.

Doanh thu bán hàng hóa và hoạt động khác cùng đạt trên 70 tỷ đồng, còn doanh thu từ bò thịt chưa tới 500 triệu đồng.

Nhờ được hoàn nhập chi phí dự phòng 261 tỷ đồng và kiểm soát tốt các chi phí khác nên doanh nghiệp của bầu Đức báo lãi sau thuế 87 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 1.329 tỷ đồng.

Đây là quý đầu tiên Hoàng Anh Gia Lai có lãi sau 8 quý thua lỗ liên tiếp.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Hoàng Anh Gia Lai đạt 801 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước nhưng lãi ròng 27,8 tỷ đồng trong khi nửa đầu năm 2020 lỗ ròng 1.156 tỷ đồng.

Tính tới ngày 30/6, tổng tài sản của Hoàng Anh Gia Lai là 18.150 tỷ đồng, giảm một nửa so với đầu năm do không còn hợp nhất với Agrico.

Hoàng Anh Gia Lai hiện gánh khoản nợ phải trả hơn 12.974 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn hơn 1.484 tỷ đồng, nợ vay dài hạn hơn 6,974 tỷ đồng.

Ngân hàng Sacombank, Eximbank, Ngân hàng Liên doanh Lào Việt, TPBank... là những chủ nợ lớn của Hoàng Anh Gia Lai.

Ngoài nợ ngân hàng thì dư nợ trái phiếu của Hoàng Anh Gia Lai là hơn 6.481 tỷ đồng trong đó 6.114 tỷ đồng là nợ trái phiếu dài hạn.

Trên thị trường, mã HAG đang đứng mức 5.150 đồng/cổ phiếu, tăng nhẹ 1,2% so với phiên liền trước và vẫn đang trong diện bị kiểm soát.

vtcnew.vn