Hoá chất Đức Giang: Đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế quý 1/2021 tăng 25%, lập công ty bất động sản vốn 500 tỷ đồng

27/01/2021 17:05:00 cafef.vn
Hội đồng quản trị công ty cũng thông qua phương án chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoá chất Đức Giang (DGC) hôm nay thông qua một loạt nghị quyết. Theo đó thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 4/2020, đạt 1.583,9 tỷ đồng doanh thu và 243,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (tăng gần 40% so với cùng kỳ năm 2019). Lợi nhuận trước thuế hợp nhất cả năm 2020 của DGC đạt 1.001 tỷ đồng, tăng 67% năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt gần 948 tỷ đồng, tăng 66% so với năm 2019. Đây là năm đầu tiên kể từ khi hợp nhất Đức Giang Lào Cai, lợi nhuận của DGC vượt 1.000 tỷ.

Quý 1/2021, DGC đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 1.941 tỷ đồng (tăng 27,7% so với cùng kỳ năm trước), lợi nhuận sau thuế hợp nhất 250 tỷ đồng (tăng 25,6% so với cùng kỳ năm trước), kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản gồm các dự án nhà máy HPO điện tử, đưa Khai trường 25 vào hoạt động, tiếp tục mà DTM của dự án Nghi Sơn.

Hội đồng quản trị thông qua thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bất động sản Đức Giang, trụ sở chính tại số 18, ngõ 44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. Công ty này có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, giám đốc là ông Ninh Ngọc Cử (sinh năm 1967), Chủ tịch là ông Đào Hữu Huyền (chủ tịch DGC), người đại diện phần vốn chủ sở hữu của DGC tại công ty Bất động sản Đức Giang (100% vốn). 

Hội đồng quản trị công ty cũng thông qua phương án chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến là ngày 26/2/2021, địa điểm tổ chức tại trụ sở chính công ty, số 18/33 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. Thời gian tổ chức đại hội cổ đông dự kiến vào 8h30 ngày 29/3/2021.

Châu Cao

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

cafef.vn