Hệ thống Kho bạc Nhà nước hoàn thành nhiệm vụ năm

17/12/2020 11:43:00 cafef.vn
Năm 2019 đã làm được "kho bạc không có bạc". Năm 2020 làm tiếp được kho bạc không người đến vì chúng ta thanh toán theo phương thức điện tử đạt được gần 100% chứng từ.

Chiều 16/12, Kho bạc Nhà nước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của hệ thống.

Báo cáo của Kho bạc Nhà nước cho thấy, trong năm qua, toàn ngành đã nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ thu, chi ngân sách và quản lý ngân quỹ quốc gia đảm bảo an toàn, hiệu quả. Đặc biệt, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện ưu tiên kiểm soát thanh toán nhanh, kịp thời kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố... Kho bạc Nhà nước thường xuyên cung cấp số liệu giải ngân hàng ngày cho Bộ Tài chính, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phục vụ công tác quản lý điều hành ngân sách, tham mưu với Bộ Tài chính kịp thời và có chất lượng đối với các cơ chế, chính sách tài chính liên quan đến công tác kiểm soát chi ngân sách, nhất là chi đầu tư công, một trong những trọng điểm được Chính phủ quan tâm trong năm nay để hỗ trợ phục hồi kinh tế trong bối cảnh có dịch Covid-19.

Hệ thống Kho bạc Nhà nước không có bạc và không người đến - Ảnh 1.

Hệ thống Kho bạc Nhà nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 (Ảnh minh họa: KT)

Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh, việc "phủ sóng" dịch vụ công trực tuyến của ngành kho bạc đã góp phần đảm bảo thu – chi ngân sách trong dịch Covid-19 một cách nhanh chóng, kịp thời, an toàn và hiệu quả.

"Làm tốt nhiệm vụ của năm 2020 là chúng ta mong muốn xây dựng kho bạc 3 không, thì năm 2019 làm được kho bạc không có bạc rồi, năm 2020 này làm tiếp được kho bạc không người đến vì chúng ta thanh toán theo phương thức điện tử đạt được 100%, 98% chứng từ rồi. Như vậy đã đạt bước 2 rất quan trọng và chúng tôi cho rằng cần củng cố nâng cao, đấy là kết quả quan trọng của năm 2020 so các năm trước, nhiệm vụ cải cách hành chính thực hiện thanh toán điện tử là một điểm sáng quan trọng cần khẳng định", ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn nêu rõ.

Một điểm sáng nữa của ngành kho bạc năm nay là về huy động vốn cho ngân sách. Tính đến giữa tháng 12, Kho bạc Nhà nước đã huy động đạt 99,9% kế hoạch giao đầu năm, đảm bảo hết năm nay sẽ đạt hơn 100% kế hoạch Bộ Tài chính giao, bao gồm cả kế hoạch giao bổ sung. Đáng chú ý là kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ bình quân là 13,81 năm, tăng 0,37% năm so với năm ngoái; kỳ hạn còn lại của danh mục trái phiếu chính phủ là 8,33 năm; lãi suất phát hành trái phiếu chính phủ bình quân là 2,88%/năm, giảm so với năm ngoái và thấp thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á. Đây là cơ sở tích cực để Kho bạc Nhà nước tiếp tục triển khai tái cơ cấu nợ Chính phủ theo hướng an toàn, bền vững.

Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước khẳng định, trong năm nay, toàn ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, bao gồm cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức và hiện đại hóa công nghệ quản lý. Đây là nền tảng để Kho bạc Nhà nước hoàn thành mục tiêu trở thành kho bạc điện tử, hướng đến kho bạc số trong giai đoạn tiếp theo, ngày càng quản lý ngân sách Nhà nước an toàn, hiệu quả.

11 tháng năm nay, lũy kế thu ngân sách Nhà nước trong cân đối đạt hơn 1.260.000 tỷ đồng, bằng hơn 83% dự toán năm 2020 được giao. Cũng tại thời điểm cuối tháng 11, lũy kế chi ngân sách được kiểm soát qua hệ thống kho bạc đạt gần 1.370.000 tỷ đồng, bằng hơn 78% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt hơn 71% dự toán, chi thường xuyên đạt gần 88% dự toán.
cafef.vn